Huis Stellingwerff-Waerdenhof - Het Stadsmus (Maastrichterstraat 85 - Guido Gezellestraat 2) - uit: tekst architect Herman Van Meer

Description

In juni 1979 besliste het bestuur van de stad Hasselt het huis Stellingwerff-Waerdenhof, geklasseerd bij Koninklijk Besluit van 18 oktober 1980, te restaureren, om er een stadsmuseum in onder te brengen.

Als enige provinciehoofdplaats die nog niet over een eigen museum beschikte, wilde het bestuur hiertoe overgaan om zo niet alleen de geschiedenis van Hasselt voor de bevolking en voor het onderricht op de scholen concreet gestalte te geven, maar ook om hedendaagse Hasseltse kunstenaars en culturele manifestaties gelegenheid te geven om naar buiten te treden en ten toon te stellen.

Door het restaureren van dit geklasseerde, verlaten pand wordt een van de belangrijkste en oudste patriciërshuizen van de stad bewaard en opnieuw ingeschakeld in de activiteiten en het cultureel leven van Hasselt. Ook heeft het gebouw een grote herkenbaarheid en is het centraal gelegen langs één van de invalsstraten van de stad, vlakbij het handelscentrum en de scholen. In zijn functie als stadsmuseum kan het hierdoor een belangrijke 'contactfunctie' vervullen in de stad.

De stadsmuseumfunctie maakt de dialoog tussen het gebouw en de stad immers nog belangrijker. In een stadsmuseum worden de geschiedenis en het culturele leven van de stad getoond. Hierdoor is de stad waarin het gebouw 'een plaats heeft', ook zelf in het gebouw aanwezig, en de bezoekers die in het museum rondwandelen zijn dezelfde die even later in de stad rondflaneren. De inhoud (het tentoongestelde) van het gebouw is een instulping van de buitenomgeving en staat ten dienste van het publiek en de stadsbewoners waarover er onder andere verhaald wordt.

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...