You are here

Huis Thys (Groenplein)

Description

Ten zuiden van De Bonte Koe hield Jozef Thys, de Kromme Jozef, in een sindsdien afgebroken huis van de stad, tot in het midden van de 19de eeuw een bijzondere gemengde lagere school voor betalende leerlingen. Van de stad ontving hij een kleine toelage voor het houden van een avondschool voor volwassenen. Zijn vrouw leidde een weinig bevolkte bewaarschool. Stipt om tien uur in de voormiddag bracht zij haar echtgenoot een borrel ‘Hasseltse’ met een broodkantje. Jozef Thys was een ontwikkeld en energiek man, maar hij was niet goed te been. Om orde en tucht te handhaven, bediende hij zich desnoods van een stok die zo lang was als een hengelroede, om daarmee vanaf zijn lessenaar zijn jeugdig publiek voelbare vermaningen te geven. Naast een degelijk onderwijs gaf hij zijn leerlingen ook christelijke opvoeding. In taalkennis en dichterlijk talent overtrof hij de volksdichter Vandenryken; zijn jaarschriften en jubeldichten vielen in de smaak van het volk. Zijn kinderloos huwelijk vormde de aanleiding tot menige boertige scherts. De wijze man snoerde de spottersmond evenwel met een snedig vers: ’t Geen dat nu niet is / Dat kan toch soms nog komen: / Patrijzen in de beek, / En paling op de boomen…

Van Jozef Thys berust in het archief van de Rhetorica het handschrift van Mengelwerk in dichtstukken door P.J Thys, onderwijzer te Hasselt, een bundel gedichten. De aenhoudende prediker verscheen op pagina 198 van De Limburgse bijdragen 1912-1923. Jozef Thys werd in 1799 te Hasselt geboren, huwde met Gertrudis Vos en overleed in zijn geboortestad in 1860.

Na zijn dood werd zijn huis bewoond door schoenmaker Schouterden; daarna door herbergier Stas Thys, vader van politieagent Jan-Antoon Thys, die tot 4 augustus 1914 in het stadsmuseum aan de overkant van het plein woonde. Vanaf die datum diende hij onder de wapens te gaan. Zijn vrouw overleed in hun woning in 1918.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 234.

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Groenplein
Hasselt
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 19de eeuw: onderwijzer Pierre Joseph Thys (Thijs) (Hasselt 1799-1860) X Hasselt 1834 Anna Gertrudis Vos (Hasselt 1784-1871)

- schoenmaker Christianus Schouterden (°Hasselt 1825) X Hasselt 1854 Maria Anna Catharina Stevens (°Hasselt 1826)

- werkman bij het 'gaslicht' en herbergier Joannes Joseph Thys (StasThys) (°Zolder 1839) X Hasselt 1865 Isabella Hermans (Hasselt 1842-1900), + kinderen w.o. politieagent Jan Antoon (Antoine) (Hasselt 1881-1958) X1 Hasselt 1906 Maria Philomena Braeken (As 1885-Hasselt 1918), X2 Hasselt 1919 Maria Elisabeth Mathilde Menten (°Stevoort 1888)

Vorige functie(s): 

- betalende lagere school

- herberg

Huidige functie: 

gesloopt

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Antoine Thys (1958)

PDF icon Download (1.02 MB)

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...