You are here

Huis Vandersmissen (Vismarkt 9)

Description

De woning werd pas in de 19de eeuw gebouwd.

Tevoren lag op deze plaats een tuin, die in de 17de eeuw de eigendom was van Tilman Janssen en in 1733 van Frederici. De volgende bezitter was een zekere Corthouts uit de Kortstraat. Later werd op dat stuk grond een schuur gebouwd. Pieter Vandersmissen kocht die van de eigenaar van De Kraei. Zijn zoon, Lodewijk Vandersmissen, verbouwde de schuur in het midden van de 19de eeuw tot rentenierswoning. Hij overleed in dit huis; zijn bezittingen liet hij na aan zijn kinderloze weduwe, geboren Driesen, die eermaal zijn dienstbode was geweest. De naamletter L.V. waren in het ijzeren hekwerk van het balkon verwerkt.

Lodewijk Vandersmissen stierf in 1873, enkele jaren voor zijn broer Jozef, die in Godsheide overleed. Een van zijn zusters was gehuwd met rentenier Roosen, die aan de Maastrichterstraat tegenover de (vroegere) kazerne (het Refugiehuis) woonde. De andere zuster huwde met advocaat De Bruyn, die als procureur des konings in Leuven overleed. De weduwe van Lodewijk Vandersmissen hertrouwde met Leopold Theunis en bewoonde tot aan haar dood in 1917 het huis, waarin haar tweede echtgenoot in 1916 was overleden.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 261.

* 1919: "Bericht aan de nijveraars. – De Centrale Commissie voor Herinzameling van Oorlogsbuit, komt juist de lijst n. 2 uit te geven der machienen door de Duitschers opgeëischt of weggenomen, en heringezameld tot op den 1 Maart 1919 in de provincies, tegenwoordig opnieuw door het Belgisch Leger bezet. De nijveraars mogen lijst n. 2 raadplegen, te zamen met lijst n. 1 der machienen, door de Duitschers opgeëischt ot weggenomen, en heringezameld tot op den 15 Januari 1919, in de bureelen der provinciale herinzamelingsdiensten. (…) Het adres der provinciale herinzamelingsdiensten is: Vischmarkt, 9, Hasselt." (4)

* 1928: "Juffrouw gevraagd voor boekhouden, kunnende goed rekenen en de twee talen machtig. Adres: 9, Vischmarkt, Hasselt." (5)

* 1931: "Gratis aangeleerd / modistenstiel, aan juffrouwen vanaf 14 jaar. Zich aan te geven alle dagen: Vischmarkt 9, Hasselt. // Men vraagt een Reiziger, auto bezittende, voor de Provincie Limburg gemaakte klienteel. Schrijven Vischmarkt 9, Hasselt." (6) - "Men vraagt Twee bekwame Metsers en twee Dieners - Vischmarkt 9, Hasselt." (7)

* 1944: "Dokter Berben, Vischmarkt 9, Hasselt vraagt Juffrouw om deur te openen en hem te helpen." (9)

* 1959: "Gevr. bekw., deft. dienstmeid, in post slapen. Dokter Berben, 9 Vismarkt, Hasselt." (10)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Inventaris VIOE - geraadpleegd op 11-10-2010 (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 18-12-2013 (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 13-04-1919, p. 5. (5) De Gazet van Hasselt en Omstreken, 01-07-1928, p. 2. (6) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 14-07-1931, p. 4. (7) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 12-09-1931, p. 7. (8) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 04-09-1932, p. 3. (9) Het Belang van Limburg, 03-10-1944, p. 2. (10) Het Belang van Limburg, 15-10-1959, p. 13.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-337-A
Capakey: 
71022H0337/00A000
Naam van het gebouw nu: 
Huis Vandersmissen
Periode of stijl: 
midden 19de eeuw
Opdrachtgever: 
L.V. = Lodewijk Vandersmissen (+1873)
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- midden 19de eeuw: Lodewijk Vandersmissen-Driesen (+1873)

- 1873-1917: weduwe Lodewijk Vandersmissen-Driesen (+1917), trouwde met Leopold Theunis

- 1919: provincie Limburg

- 1932: dokter Gerard Berben X Lucie Govaerts

Vorige functie(s): 

woonhuis / kantoor

- 1919: Provinciale Herinzamelingsdiensten van oorlogsbuit (4)

- 01-09-1932: dokter G. Berben, mond- en tandziekten (8, 9, 10)

Huidige functie: 

woonhuis

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Neoclassicistisch getint herenhuis van het enkelhuistype, vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), gebouwd door Lodewijk Vandersmissen, midden XIX. Bakstenen gebouw met voorheen bepleisterde lijstgevel op een hardstenen plint. Rechthoekige vensters: de benedenvensters met arduinen bovendorpel, oorspronkelijk beluikt; bovenvensters met geriemde stucomlijsting en sluitstenen met neoclassicistische ornamenten; rechthoekig balkon met gesmeed ijzeren hek met de initialen L.V. Rechthoekige poort in een hardstenen omlijsting op neuten. Zijgevels met aandaken, vlechtingen en muurankers. (2)

Verbouwingen: 

- 1970: verbouwen van woning, naar ontwerp van architect Jos Berben uit Hasselt

Vorige bebouwing: 

1. Tuin

2. Schuur

Algemeen: 

- herenhuis
- gesloten bebouwing
- perceelgrootte: 220 m2

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Gerard Berben (1974)

PDF icon Download (47.46 KB)

Overlijdensbericht Lucie Govaerts (1984)

PDF icon Download (63.68 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...