You are here

Ingeland - Inghelandt - Enghelandt

Description

Inghelandt of Enghelandt was, net zoals de open ruimte Den Hort aan de westkant van de stad, vrij uitgestrekt. Het was ten noorden ingesloten door de Maastrichterstraat, ten oosten en ten zuiden door de stadsvesten en ten westen door de Hellebeek en de Capucienenstraat. Ook raakte deze vlakte aan de Beek. Dat blijkt duidelijk uit een stedelijke ordonnantie van 9 september 1646, waarin opdracht wordt gegeven de waterloop oft sauwen te veghen beginnende aen de koyemert in de Joedenstraete tot aen de beke int enghelandt. Het toponiem aen de beke verwijst naar de Hellebeek, die de Grachtstraat kruiste en bezuiden de Berenstraat de Jodenbeek opving. Op folio 52 van gichtregister 222 van het jaar 1454 vindt men die strate genamt Inglant, en in de eerste helft van de 16de eeuw spreken de gichtboeken en de archiefstukken van de liefdadigheidsinstellingen van Ingellant oft Wirmoes straet (Capucienenstraat) en over int Enghelandt oft die Beerenstraet. Dit wettigt de veronderstelling dat met die strate genamt Inglant een van beide straten wordt bedoeld.

 

Uit: Hasselt intra muros, p. 120.

Fiche

Datering: 

Multimedia

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...