You are here

Description

De naam herinnert aan aartshertogin Isabella (1566-1633) die volgens Mantelius in 1627 één nacht in Hasselt verbleef. Zij kwam van Scherpenheuvel en wilde een bezoek brengen aan Herkenrode om het Heilig Sacrament van Mirakel te vereren. 

In de Franse tijd heette de straat ook even rue aux Poux Volants of Vliegendeluizenstraat.

Tot 1830 stonden aan de westzijde van de straat lemen en houten huisjes. Iedereen had er zijn mesthoop voor of naast de deur. De andere zijde is tot aan de vier renteniershuizen begrensd door een hoge muur van de tuin van het minderbroederklooster.

In de straat werd rond 1900 de jeneverstokerij de Borman afgebroken. Op dat stuk grond, dat aan de Thonissenlaan grenst, kwamen er acht art-nouveauhuizen waarvan er nog zes bestaan.

Huisnummers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17
19 21 32 36 44 46 48 50 52 58 60 62 64 66 68  

Fiche

Plaats: 
Isabellastraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
Isabellestraat, rue aux Poux Volants, Vliegendeluizenstraat, Koninklijke Straat
Bemerkingen: 
Sint-Quintinus

Referenties

Volgens Mantelius logeerde alhier in 't stadhuis, in 1627, de aartshertogin Isabella, infante van Spanje...
p. 305 Vanaf 1671 zo geheten naar aanleiding van het bezoek van aartshertogin Isabella in 1627; tijdens...
pp. 291-292 Hilarius d'Awaigne, monnik van het klooster te Alne (1) en in 1665 kapelaan van Herkenrode...
De groene boulevard (2004)
Titel: 

De groene boulevard (2004)

Ondertitel: 
een promenade langs 700 jaar Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Een sprong voorwaarts (2007)
Titel: 

Een sprong voorwaarts (2007)

Ondertitel: 
Hasselt tussen 1800 en 1900
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Hasselt bevrijd (1994)
Titel: 

Hasselt bevrijd (1994)

Ondertitel: 
Oorlog en bevrijding 1940-1945
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1994
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...