You are here

Description

De naam herinnert aan aartshertogin Isabella (1566-1633) die volgens Mantelius in 1627 één nacht in Hasselt verbleef. Zij kwam van Scherpenheuvel en wilde een bezoek brengen aan Herkenrode om het Heilig Sacrament van Mirakel te vereren. 

In de Franse tijd heette de straat ook even rue aux Poux Volants of Vliegendeluizenstraat.

Tot 1830 stonden aan de westzijde van de straat lemen en houten huisjes. Iedereen had er zijn mesthoop voor of naast de deur. De andere zijde is tot aan de vier renteniershuizen begrensd door een hoge muur van de tuin van het minderbroederklooster.

In de straat werd rond 1900 de jeneverstokerij de Borman afgebroken. Op dat stuk grond, dat aan de Thonissenlaan grenst, kwamen er acht art-nouveauhuizen waarvan er nog zes bestaan.

Huisnummers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17
19 21 32 36 44 46 48 50 52 58 60 62 64 66 68  

Fiche

Plaats: 
Isabellastraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
Isabellestraat, rue aux Poux Volants, Vliegendeluizenstraat, Koninklijke Straat
Bemerkingen: 
Sint-Quintinus

Referenties

Volgens Mantelius logeerde alhier in 't stadhuis, in 1627, de aartshertogin Isabella, infante van Spanje...
p. 305 Vanaf 1671 zo geheten naar aanleiding van het bezoek van aartshertogin Isabella in 1627; tijdens...
pp. 291-292 Hilarius d'Awaigne, monnik van het klooster te Alne (1) en in 1665 kapelaan van Herkenrode...
De groene boulevard (2004)
Titel: 

De groene boulevard (2004)

Ondertitel: 
een promenade langs 700 jaar Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Een sprong voorwaarts (2007)
Titel: 

Een sprong voorwaarts (2007)

Ondertitel: 
Hasselt tussen 1800 en 1900
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Hasselt bevrijd (1994)
Titel: 

Hasselt bevrijd (1994)

Ondertitel: 
Oorlog en bevrijding 1940-1945
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1994
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...