You are here

Description

Tijdens de 16de en de 17de eeuw werd er in Hasselt weliswaar jenever gestookt maar van een jeneverstad was nog geen sprake. Verspreid in het stadscentrum werd jenever ambachtelijk geproduceerd in huisstokerijtjes en enkele kleine bedrijven. 

In de 19de eeuw waren er niet minder dan 46 stokerijen, zowel ambachtelijke, kleine industriële als landbouwstokerijen, meestal gelegen aan de Demer en aan de Helbeek. Buiten de stadsmuren waren er 13 stokerijen gevestigd, die meestal een onderdeel waren van landgoed. 

Bij het einde van de 19de eeuw verminderde het aantal jeneverstokerijen drastisch. Het vetmesten van ossen met het stookafval nam sterk af en de stokerijen beperkten zich tot het mengen van jenevers en likeuren op basis van elders aangekochte grondstoffen. Door plaatsgebrek en milieuhinder verschoof de industriële zone vanuit het noorden van het stadscentrum naar de buitenwijken. Vooral Runkst was een gewaardeerde locatie door de nabijheid van het station en enkele belangrijke steenwegen.

Uit: Runkst ... warm aanbevolen (2001), p. 58.

Fiche

Datering: 
--

Referenties

“Vermoedelijk werd er al inde 16de eeuw brandewijn gestookt in kleine hoeveelheden en meestal voor eigen...
p. 91 In 1774 telde Hasselt negen branders: Lambert Bamps, Jorden Cox, Jorden Gubbelmans, de weduwe...
Een drèpke van bij Roland / De Motmansen zijn nog de enige ambachtelijke jeneverstokers in Hasselt (1999)
Titel: 

Een drèpke van bij Roland / De Motmansen zijn nog de enige ambachtelijke jeneverstokers in Hasselt (1999)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
16/10/1999
Pagina('s): 
46
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Runkst ... warm aanbevolen (2001)
Titel: 

Runkst ... warm aanbevolen (2001)

Ondertitel: 
Vroeger en nu (+ afzonderlijk fotoboek)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2001
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...