Jeurissen Alfons - uit: 100 invloedrijke Limburgers (2001)

Description

pp. 174-175

Alfons Jeurissen
Schrijvende douanier
Hasselt * 1874-1925

Alfons Jeurissen werd op 19 mei 1874 in het centrum van Hasselt geboren. Zijn vader Arnold was een uitgeweken Alkenaar, die in zijn omgeving enige bekendheid genoot als zanger. De kunstzinnige man gaf de microbe door aan zijn zoon. Bovendien was Djef Anten, een andere legendarische inwoner van Hasselt, een buurman van de familie Jeurissen.

Zoon Jeurissen ontplooide zijn eerste artistieke activiteiten aan de piano. Ook later in zijn leven bleef Alfons graag en veel piano spelen. Vanaf 1882 ging hij studeren aan het toen pas opgerichte Sint-Jozefscollege aan de Hasseltse Groene Boelvaar. In dat studentenmilieu werd aan literaire kwaliteiten een hoge waarde toegekend. Alfons trok met zijn vlotte pen vrij snel de aandacht van zijn leraars. Bovendien was hij een geboren verteller, een eigenschap die hij van zijn moeder zou hebben geërfd. In de tweede helft van de 19de eeuw was het moeilijk om van de pen te leven en dus koos Alfons voor een carrière als douanier. Een eenzaam beroep dat hem de kans gaf om zijn literaire talenten verder te ontwikkelen. Net als zijn buur Djef Anten had Jeurissen een zwak voor de Limburgse heide. Van een wederzijdse kruisbestuiving zou volgens de biografen van de schrijver echter geen sprake zijn geweest.

Alfons Jeurissen trouwde in 1897 met Maria Maes, die ook uit Hasselt afkomstig was. Het jonge paar verliet de Limburgse hoofdstad en zou daar maar af en toe terugkeren. In de daaropvolgende jaren schreef Jeurissen enkele van zijn bekendste werken uit zijn overigens niet zo uitgebreid oeuvre. In 'Broeder Bertus' uit 1906, schetste hij het leven van een kluizenaar die in het Zutendaalse gehucht Roelen in een hutje woonde. In een plastische taal beschreef Jeurissen de pracht van het heidelandschap, de mensen in de streek en hun folkloristische gebruiken. Andere werken van de schrijver zijn 'Op de vlakte', 'Heksendans', 'Heikleuters', enz.

In 1918 werd Alfons Jeurissen naar de bibliotheek van het ministerie van Financiën overgeheveld. Ongetwijfeld speelde zijn literaire interesse mee in deze beslissing. Na het vertrek van de Duitse bezetter kreeg hij hiervoor de rekening gepresenteerd. De Belgische staat wreef de schrijver aan dat hij met de bezetter had samengewerkt, zodat hij uit zijn ambt werd ontzet.

Die klap kwam Alfons Jeurissen eigenlijk nooit meer te boven. Dankzij de tussenkomst van onder andere August van Cauwelaert en Julien Grietens kwam hij bij het weekblad 'Het Vlaamsche Land'. Vervolgens kon hij bij Gevaert aan de slag. Jeurissen was echter een geknakt man, wat ook tot uiting kwam in zijn literaire activiteiten. Op 18 juni 1925 overleed hij in Ekeren, amper 51 jaar.

Alfons Jeurissen was echter nog lang niet vergeten. In 1932 zette een groep van Limburgse schrijvers een Jeurissencomité op. Onder hen enkele bekende namen als Lode Lavki, Lambert Swerts, Hubert Leynen en Eugeen Leën. Ze wilden het leven en werk van de schrijver in ere houden. In de loop van de 20ste eeuw werden zijn werken nog verscheidene keren opnieuw uitgegeven. En ook nu leeft de figuur van Alfons Jeurissen nog voort, al was het maar in verschillende straten die naar hem werden genoemd.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...