Jeurissen Alfons - uit: Hasseltse Portretten (1997)

Description

p. 88

Alfons JEURISSEN
(1874-1925)

Alfons Jeurissen werd op 19 mei 1874 geboren in Hasselt op de Aardappelmarkt (nvdr: Fruitmarkt) in de schaduw van de Sint-Quintinuskerk waar zijn vader voorzanger en kapelmeester was. Van zijn moeder erfde hij het hart voor de muziek, van zijn grootmoeder de vertelkunst. Vanaf zijn achtste jaar was hij leerling aan het Sint-Jozefscollege, waar hij als voorzitter van de studentenacademie 'De Vlaamsche Bloemengaard' in zijn laatste studiejaar reeds opviel omwille van zijn literair talent. Uit zijn collegeperiode dateren trouwens twee (onuitgegeven) verhalen, een novelle en een blijspel.

In 1893 verliet hij de schoolbanken en werd hij als klerk in dienst genomen bij de belastingen in Hasselt. Van dat ogenblik af begon zijn loopbaan als schrijver. In 1899 werd hij benoemd als beambte bij de douane. Dat is het begin van een pelgrimstocht doorheen de verschillende Vlaamse gewesten. Als tolbeambte doorkruiste hij twintig jaar lang de Maasstreek en de Kempen, West-Vlaanderen en Antwerpen. Dan weer werd Limburg zijn werkterrein (Smeermaas, Stokkem, Lanaken, Sint-Huibrechts-Lille), om zijn loopbaan te voleindigen in Essen, Antwerpen en Ekeren, waar hij op 51-jarige leeftijd overleed op 18 juni 1925.

Als een rasechte kenner van de heimat ontgon hij de provincie Limburg voor de Vlaamse letteren. Zijn inspiratiebron lag verdoken in de kosmische onbegrensdheid van de Limburgse heide en de zompige boorden van de Maas.

De omgeving van zijn geboortestad leverde hem stof tot het schrijven van 'De turfboer der Platte Wijers' (1892). In 1907 volgde 'Heikleuters', de camera obscura van vertelsels opgetekend uit de mond van de bezembinders die hun lemen optrekje hadden in de heide tussen Zonhoven en Hasselt. Deze spookverhalen en heksengeschiedenissen wortelen in ons volkskundig erfgoed, terwijl het historisch verhaal 'Geert de Roerdomp' (1918) zich situeert in de partisanenstrijd van de Boerenkrijg tijdens de Franse overval op de heide van Langerlo.

'Heksendans' (1924) is gegroeid uit de uchteringen met zijn collega-douaniers in Peer. Hij geeft er gestalte aan het doen en laten van stropers en smokkelaars en doorweeft zijn verhaal met overleveringen en sagen over spoken en heksen. Op de vlakte is typisch voor de geest van heel zijn oeuvre. De vlakte waarover sprake is in deze roman strekt zich uit van Hechtel tot Lommel, van Peer tot Bree, van Gruitrode tot As, van Hasselt over Zonhoven tot Gellik. In het landschap van Jeurissen is er altijd ruimte voorbehouden aan het mysterieuze, een element dat in het werk van Streuvels niet aanwezig is.

Via Jeurissen komen wij te weten hoe de Kempense bevolking leefde tijdens de eerste jaren van de 20ste eeuw, hoe hun klederdracht, hun huisraad en hun werkalaam er uitzag. Verder vernemen wij door welke gebruiken en geplogenheden hun bestaan beïnvloed werd. De Kempenaar met zijn angsten, zijn eenvoudig geloof, zijn gebaren en woorden, zijn sjofel bestaan, wordt er binnen een historisch-aardrijkskundig kader ten voeten uit getekend.

De laatste jaren van zijn leven publiceerde hij niet meer. Een woekerende longtering en een moreel lijden als gevolg van de repressie na de Eerste Wereldoorlog ondermijnden zijn weerstand beetje bij beetje. In Ekeren waar hij de laatste pijnlijke jaren van zijn leven doorworstelde en overleed, is een straat genoemd naar zijn naam. Door de zorgen van het Jeurissencomité werd in de Banneuxwijk van Hasselt een gedenkteken opgericht. (G.C.)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...