Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux (Rapertingenstraat-Tomstraat-Bieststraat) - uit: Heel Rapertingen viert honderd jaar Mariakapel (1988)

Description

Het honderdjarig bestaan van de Mariakapel op de hoek van de Tomstraat en Rapertingenstraat is in het weekend uitgegroeid tot een mooi parochiaal gebeuren. Aan de gerestaureerde en thans mooi versierde en verlichtte kapel ging pastoor Quintens voor in een eucharistieviering, met assistentie van E.H. Vandevoort. Muzikaal werd de plechtigheid opgeluisterd door het kerkkoor o.l.v. juffrouw Steegmans. Er was voor de gelegenheid heelwat volk opgekomen.

Na afloop had in het ontmoetingscentrum de opening plaats van een tentoonstelling en de voorstelling van een gedenkboek. Het KAV-KWB-zangkoor zorgde voor enkele mooie liederen. Nadat de aanwezigen waren verwelkomd door Paul Thoelen, in naam van het comité der buurtbewoners was het de heer Verloove, leraar kerkgeschiedenis, die een opgemerkte toespraak hield over volksdevotie.

Het 100-jang bestaan van de kapel was niet alleen een gelegenheid om het gebouw grondig te restaureren maar ook om het leven van de laatste honderd jaar in Rapertingen aanschouwelijk voor te stellen. Het geheel werd vastgelegd in een fraai gedenkboek, geschreven met veel speurzin en volharding. De heer Verloove stelde: «Het boek is een ware goudmijn van informatie over de kapel, de plaats, en het leven van de mensen. De auteur verraadt er op elke bladzijde zijn liefde voor het onderwerp. Niet alleen voor de mensen van Rapertingen, maar ook voor allen die geïnteresseerd zijn in streekgeschiedenis, volkskunde en volksgodsdienstigheid is het een boeiende lectuur». Tekstschrijver Maurice Boiten kreeg voor verzorging van brochure en het opzoekingswerk biezondere hulp van Willy Becker, Paul Baerts en Remie Maris.

De feestelijkheden in Rapertingen werden zondagnamiddag verdergezet met een wandeltocht en in de Bieststraat met volksspelen en oude ambachten. Zondagavond was er opnieuw veel volk aan de kapel verzameld. De felle regen kon de toeschouwers voor de Maria-hulde met bloemenhulde, zieken- en gezinszegen en toewijding van de wijk en parochie aan O.L.Vrouw zelfs niet verdrijven. Op 8 oktober zal een buurtfeest de feestelijkheden afsluiten.

Recent toegevoegd

Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar in Hasselt. Van...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...