Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux (Rapertingenstraat-Tomstraat-Bieststraat) - uit: Rapertingen viert eeuwfeest van Mariakapel (1988)

Description

Op de hoek van de Rapertingenstraat en de Tomstraat in Hasselt-Rapertingen staat een kapel, midden twee mooie lindebomen. Deze kapel werd in 1888 gebouwd en bestaat dus thans honderd jaar. Een gelegenheid voor de wijkbewoners om dit feestelijk te herdenken. Men wil er echter een feest voor de hele parochie van maken. In samenwerking met de parochieraad wil het onlangs opgerichte buurtcomité haar steentje bijdragen om de viering te laten uitgroeien tot een blijvol samenzijn. De herdenkingsplechtigheden vinden plaats op 10 en 11 september a.s.

De kapel is opgetrokken in veldovenbaksteen en heeft een absis in rondboogvorm. Het zadeldak is bedekt met aarden pannen en de nok is belegd met vorstpannen. Een klein klokke-torentje rust op vier gedraaide houten steunen. De deur is uitgevoerd in zwaar eikenhout, met opgelegde geprofileerde plankjes.

Het interieur is vrij eenvoudig: muren en gewelf zijn gecementeerd en lichtblauw geverfd. Het altaar is ingewerkt in de absis. Het bestaat uit een houten blad dat rust op een bakstenen voetstuk. In de kapel staan beelden van St.Rochus, St.Jozef, en O. L.Vrouw van Banneux.

De kapel die er thans staat was evenwel niet de eerste. Zij kwam er in vervanging van een lemen kapel. De beelden van St.Rochus en St.Jozef zouden nog afkomstig zijn uit die eerste kapel.

Boeiend

Wat de geschiedenis van de huidige kapel betreft hebben de leden van het redactiecomité heel wat opzoekingswerk verricht. Met meestal bejaarde mensen werden boeiende gesprekken gevoerd over de tijd van toen. Ongetwijfeld zijn vele verhalen en anekdoten het onthouden waard. Ook de plaatselijke geschiedenis werd even onderzocht.

Zo werd dan ook besloten de verzamelde informatie te bundelen en een herdenkingsboek uit te geven. Het was voor de samenstellers een hele belevenis om de namen op te sporen van de bouwers van 1888: de metser, de schrijnwerker en de klokkegieter. Ook de namen van de collectanten werden achterhaald. Boeiend vooral was de verrijkende zoektocht naar de herkomst van de vroegere «achterglasschilderijtjes». Die tocht leidde zelfs naar een concertpianist in Allgau, aan de oevers van de Staffelsee in Oberbayern.

In 1974 werd in de kapel een beeld geplaatst van O.L.Vrouw van Banneux. Het was een gift van zuster Paula Baerts, missiezuster op de Philippijnen. Het beeld werd op 19 juli 1974 geïnstalleerd door Jan Vanderleyden, rector van het Marialegioen. De 100-jarige kapel is niet alleen wijkkapel maar tevens ook parochiekapel. Tot voor enkele jaren werd tijdens de palmprocessie in de kapel palm gewijd. Het altaar in de kapel dient nog steeds als rustaltaar tijdens de Sacramentsprocessie.

Grootse viering

Men wil thans het eeuwfeest van de kapel op grootse wijze gaan vieren. Op zaterdag 10 september is er om 19 uur een eucharistieviering ter ere van O.L.Vrouw aan de gerestaureerde kapel die mooi zal versierd worden. Om 20 uur volgt in het Ontmoetingscentrum aan de Luikersteenweg een akademisch gedeelte. De h. H. Verloove, leraar kerkgeschiedenis zal een tentoonstelling inleiden, het gedenkboek voorstellen en het tema behandelen: Volksdevotie. De tentoonstelling «De tijd van toen» zal vermoedelijk uit volgende luiken bestaan: volksdevotie, Rapertingen in oude fotos en oude kaarten, onze kapel in de kunst, achterglasschilderijtjes, oude gebruiksvoorwerpen en klein alaam, bidprentjes en rouwbrieven.

Het KAV-KWB zangkoor onder leiding van mevr. Mignolet zorgt voor stemmige Maria-liederen en volksliederen. Zondag 11 september is er om 13.30 uur vertrek aan de kapel van een natuurhistorische wandeling, een organisatie van de wandelvereniging «Ons Heem» en «Natura Limburg». Om 14 uur zijn er in de Bieststraat oude volksspelen, volksdansen en oude ambachten.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...