Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Vrije Basisschool (Vossenbergstraat 54) - uit: Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Description

pp. 61-63

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in wijk Malpertuus

Door de afbraak van de Baileybrug in augustus 1976 werd een deel van de parochie tijdelijk afgesneden van de rest. Pastoor Renquet maakte zich vooraf grote zorgen bij het vooruitzicht afgesneden te worden van een groot deel van zijn parochianen. Na zijn reis naar Lourdes bleek echter dat de parochianen zelf naar oplossingen hadden gezocht. Nog in dezelfde week als de afbraak van de brug, bouwden ze een klaslokaal in de Zandstraat zelf om tot een noodkapel. De eerstvolgende zondag werd er al eucharistie gevierd.

De beschikbare ruimte (voor 80 personen) bleek echter onvoldoende wegens de grote toeloop die eerste zondag. De ramen van het lokaaltje moesten opengezet worden, zodat de mensen die buiten stonden, de mis toch konden volgen. Opnieuw werd uitgekeken naar een oplossing. Het oog viel op een bouwvallig, houten scoutslokaal van het Sint-Jozefscollege dat het opschrift Malpertuus droeg. Het was gelegen langs de Vossenbergstraat en de vroegere voetbalvelden van het college. Reeds in februari had de stad Hasselt deze grond aangekocht om het oude lokaal af te breken. Na onderhandelingen gaf de stad de toelating om op de bestaande funderingen en in dezelfde vorm een stenen complex op te richten, dat als kerk dienst zou doen.

Met de steun van heel de parochie Godsheide, het bisdom, de stad Hasselt en verschillende privésponsors kregen de pioniers het nodige geld bijeen. Een dertigtal wijkbewoners hielp rechtstreeks bij de bouw van de kapel. Een rommelmarkt en een geldinzameling in heel Godsheide werden gehouden. Ook in de krant verscheen een oproep aan de Hasseltse bevolking om te steunen, via een storting op het rekeningnummer van Bouwcomité Malpertuus. Zo kon de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel met ongeveer 150 zitplaatsen op 11 december 1976 ingewijd worden. De missen werden voorgegaan door pastoor Driesen, vicaris Dupas en pater Hein Leuridan SJ. Later zouden ook Arthur Clerx SJ., kanunnik Lavigne en de pastoor van de parochie zich inzetten voor de vieringen. De kosters waren achtereenvolgens: Frederik Schrijvers, Leon Vaes en Pierre Houben.

Onder impuls van pater Leuridan werd een liturgische werkgroep gevormd onder leiding van Magda Moons. Samen met Jenny Neven, Anneke Vantrappen, Lydia Wevers en Solange Beerden ondersteunde ze de diensten op de hoogdagen: een viering in openlucht op Palmzondag, een voetwassing op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag een kruisweg rond het grasplein achter de kapel. De families en de kinderen van de wijk werden heel actief betrokken bij de vieringen. De kinderen speelden een kerstspel op kerstavond en mochten zich verkleden in Bijbelse figuren voor de viering op Palmzondag. Tijdens de kindernamiddagen op woensdag werd er ijverig geknutseld en geoefend als voorbereiding op deze vieringen. En ieder jaar werd veel werk gestoken in de Sacramentsprocessie op zondag na Sacramentsdag.

In december 1989 werd de kapeltoren gebouwd op initiatief van George Sternotte en enkele vrienden. Pastoor Walraevens wijdde de toren in op 10 december, precies dertien jaar na de inwijding van de kapel.

In de zomer van 1998 werden grote verbouwingswerken uitgevoerd in de kapel. De wijkafdeling van de parochieschool moest de lokalen in de Zandstraat immers verlaten.

Door de kapel ter beschikking te stellen van de wijkafdeling, kon de wijkschool behouden blijven. De kapel had nu een dubbel gebruik: op weekdagen een school, op zondag een kapel. Tijdens deze verbouwingswerken werd opnieuw uitgeweken naar een klaslokaal in de Zandstraat voor de erediensten.

Bij het vertrek van pastoor Danny De Wispelaere in 2009 werden de erediensten in de kapel stopgezet. Voortaan fungeert het gebouw definitief als kleuterschool van de Kanunnik Triest scholengroep (KT-scholengroep).

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...