You are here

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Vrije Basisschool (Vossenbergstraat 54)

Description

De wijk aan de noordzijde van het kanaal had, onder impuls van de vzw Malpertuus in de Vossenbergstraat, op eigen kosten een kapel en een sportzaal gebouwd. De grond hiervoor was door de stad Hasselt ter beschikking gesteld. Door de afname van het kerkbezoek en het priestertekort van het Bisdom Hasselt, was het te voorzien dat na verloop van tijd de misvieringen in de kapel zouden ophouden. De vzw Vrienden van de Basisschool stelde dan aan de vzw Malpertuus de vraag of de school haar kapel als klaslokaal zou mogen gebruiken. Deze vraag werd door de Algemene Vergadering van de vzw Malpertuus positief onthaald. Op die manier kwam er tegelijkertijd een oplossing voor het locatieprobleem van de school én voor de financiële en onderhoudsproblemen van het kapelgebouw voor de weekendmissen. Het gebruik als school zou een waarborg ervoor zijn dat het gebouw niet in korte tijd verwaarloosd zou worden.

Op 14 april 1998 richtte de vzw Vrienden van de Basisschool een verzoek aan de stad Hasselt om de gebruikswijze van de kapel te wijzigen naar kleuterschooltje. Op 10 mei 1998 verleende het College van Burgemeester en Schepenen principieel toestemming tot gebruik van de kapel als kleuterschool. De herhuisvesting mocht gebeuren in gezamenlijk overleg met de vzw Malpertuus en zonder kosten voor de stad Hasselt.

De stad Hasselt verklaarde zich begin 2003 bereid de grond rond het kleuterschooltje in de Vossenbergstraat te verkopen voor 240 000 frank. De nieuwe eigenaar, de vzw Kanunnik Triest Scholen van de zusters Kindsheid Jesu, liet dan de kapel verbouwen tot wijkkleuterschool. Met kleuterleider Luc Claus, momenteel directeur in de Persoonstraat, bouwde men er aan een uniek onderwijsproject gebaseerd op ervaringsgericht onderwijs, in nauwe samenwerking met de ouders.

Uit: Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013), pp. 80-81.

* 1957: "Malpertuus op de Vossenberg. Enkele jaren na de jongste oorlog kocht het St Jozefscollege enkele speelpleinen aan, gelegen in de Vossenbergstraat te Godsheide. Hier werd eveneens een gebouw opgetrokken, dat de typische naam van Malpertuus kreeg. Het is het buitengoed van het St Jozefscollege." (3)   

* In december 1989 werd de kapeltoren gebouwd op initiatief van George Sternotte en enkele vrienden. Pastoor Walraevens wijdde de toren in op 10 december, precies dertien jaar na de inwijding van de kapel. (4)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 13-06-2013; (3) Het Belang van Limburg, 09-05-1957, p. 7.; (4) Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013), pp. 61-63, 80-81.

Fiche

Adres: 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Vrije Basisschool
Vossenbergstraat 54
Hasselt
Kadastraal nummer: 
2-B-578-F
Capakey: 
71322B0578/00F000
Naam van het gebouw vroeger: 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Naam van het gebouw nu: 
Vrije Basisschool
Periode of stijl: 
1976
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1976: stad Hasselt

- 1999: vzw Kanunnik Triestscholen Hasselt

Vorige functie(s): 

kapel / kerk voor erediensten

Huidige functie: 

onderwijsinstelling

2013: kleuteronderwijs (vanaf 1999; tot 2009 ook kerk)

Verbouwingen: 

- 1999: verbouwen van kapel tot kleuterschool, in opdracht van vzw Kanunnik Triestscholen Hasselt, naar ontwerp van architect Tania Gijsenberg (Sint-Joost-ten-Node)

Vorige bebouwing: 

Houten scoutslokaal van het Sint-Jozefscollege. Het lokaal droeg de naam 'Malpertuus'. (3)

Algemeen: 

- open bebouwing

- perceelgrootte: 168 m2

Referenties

pp. 61-63 Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in wijk Malpertuus Door de afbraak van de Baileybrug in...
Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Kleuters Godsheide palmen kerk in als nieuwe school (2000)
Titel: 

Kleuters Godsheide palmen kerk in als nieuwe school (2000)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
11/01/2000
Pagina('s): 
19
Malpertuus-wijk: tien jaar kerk en ontmoetingscentrum (1986)
Titel: 

Malpertuus-wijk: tien jaar kerk en ontmoetingscentrum (1986)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
20/12/1986
Pagina('s): 
14

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...