You are here

Kapel van de Paardsdemer (Zuivelmarkt)

Description

* 1948: "Volgens een overlevering zou het eerste kapelleken op de Peertsdemer dagtekenen van het jaar 1374. Op O.L.Vrouw Geboortedag van dat jaar zou daar ter plaatse een Lieve-Vrouwbeeldje op de Demer aangespoeld zijn. Die legende berust op geen geschiedkundige grond. Wel maken onze oorkonden reeds van in de XVIe eeuw gewag van een «lievevrouw huysken». Ook het mooie beeld der Moeder Gods, in zijn oorspronkelijke kleuren hersteld, dagtekent uit die tijd. Tijdens de onlusten der Hervorming, op 22 December 1567 werd het Mariabeeld uit zijn kapel geworpen en het kleed, dat het destijds droeg, verscheurd. De bouwvallige kapel werd in 1794 (nvdr: 1784?) met de gelden voortkomende uit de offer en een rondhaling in de stad, midden der straat in 1787 herbouwd. Daar die ligging mettertijd, door de nabijheid van twee stokerijen gevaar opleverde voor het verkeer, besliste het Gemeentebestuur in zitting van 5 Augustus 1874, het bidplaatsje af te breken en het te herbouwen boven op de boog van de Demer. Zulks gebeurde en op 27 Juni 1878 werden de sleutels der kapel overhandigd aan de Kerkfabriek die er aldus het beheer van kreeg. (...)"  (2)

* 1957: "Te koop van afbraak oude pannen, deuren en vensters, schouwen, vensterdorpels in blauwe steen, portiek van kapel in blauwe steen, houten trappen, enz. Bezichtigen Begijnhof, Zuivelmarkt. Hasselt" (3)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Hasselt in het Verleden / Witte Nonnen- Bonnefantenstraat, Paardsdemer, Raam- Badderij- en Meldaertsstraat (1948); (3) Het Belang van Limburg, 25-03-1957, p. 10.; (4) Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982), nr. 7.

Fiche

Adres: 
Kapel van de Paardsdemer
Zuivelmarkt
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-74-P
Capakey: 
71022H0074/00P000
Alias: 
Capelleke van den Pertsdemer (Pertzdemer)
Kapel op den Peertsdemer
Naam van het gebouw nu: 
Kapel van de Paardsdemer
Periode of stijl: 
1957-1958
Vorige functie(s): 

devotiekapel

Huidige functie: 

devotiekapel

Beschrijving buitengevel: 

1982 - Aan weerszijden en boven de ingangsdeur bevinden zich drie vierhoekige ramen, met een ingewerkt kruismotief en voorzien van gehamerd glas. Het geheel is uitgevoerd in Franse steen. De deur is afgeschermd door een smeedijzeren rasterwerk, en de deurdorpel is van blauwe hardsteen. Aan de rechterkant, boven de deur hangt er een imitatie klokketorentje, waarop het jaartal 1374 staat geschreven. (4)

Beschrijving interieur: 

1982 - Naast de ingangsdeur is er een marmeren wijwatervat bevestigd. De vloer bestaat uit grijs gevlamde keramiektegels. Boven het altaar is een houten sokkel bevestigd waarop een houten O.L.Vrouwbeeld staat. Bij restauratie werd het beeld opnieuw in zijn oorspronkelijke kleuren herschilderd. Het kleed is dieprood en de mantel blauwgroen van kleur. (4)

Vorige bebouwing: 

- Kapel van de Paardsdemer (1): afgebroken en opnieuw opgebouwd

- Kapel van de Paardsdemer (2): afgebroken in 1957 en in 1958 door een stijlvolle moderne versie vervangen

Algemeen: 

- betreedbare kapel

- perceelgrootte: 16 m2

Referenties

Het beeld kwam over de demer gedreven... Een van de oude Hasseltse legenden verhaalt ons hoe in 1374, op...
pp. 216-217 Het Capelleke van den Pertsdemer Op de plaats waar de Nieuwe Demer en de Hellebeek in elkaar...
Bouwwerken voor Oprichting van modern Museum te Hasselt aangevat / O.L.V. Kapel van de Paardsdemer wordt verplaatst (1957)
Titel: 

Bouwwerken voor Oprichting van modern Museum te Hasselt aangevat / O.L.V. Kapel van de Paardsdemer wordt verplaatst (1957)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
30/04/1957
Pagina('s): 
3
Bijna 600 jaar O.L. Vrouw van de Peerdsdemer te Hasselt (1966)
Titel: 

Bijna 600 jaar O.L. Vrouw van de Peerdsdemer te Hasselt (1966)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Editie: 
Weekblad De Zondag
Datum van uitgave: 
30/10/1966
Pagina('s): 
21
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)
Titel: 

Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)

Jaar van uitgave: 
1982

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...