You are here

Description

* 1934: "(...) Openbare toewijzing van een Handelshuis (...) Dinsdag, 27 Maart 1934, om 2 uur namiddag zal de notaris Tony Gruyters te Hasselt ten meestbiedende verkoopen ter herberge genaamd "Café Scherpesteen" te Hasselt, Demerstraat (...) Een schoon en groot Commerciehuis gansch modern ingericht, gelegen te Hasselt, "Kapelstraat nr 40" gekadastreerd sectie H nr. 1000-u voor een grootte van 3 aren 30 centiaren, palende de heren Brauns-Willems, Hermans-De Clercq en de Centrale Bank. Door zijne schoone ligging in een der grootste verkeersstraten der stad is dit huis geschikt voor allen handel. Voor inlichtingen zich te wenden ter studie van notaris Gruyters, Schiervellaan 32 (Hoek der Leopoldplaats)." (4)

* 1936: "(...) Maandag, 10 Augustus 1936, om 2 uur namiddag te Hasselt, in het Hotel «De Drie Pistolen» (Groote Markt), zal notaris Gruyters, ingevolge de wet van 15 Augustus 1854, openbaar en ten meestbiedende verkoopen: (...) Een schoon en groot handelshuis, gelegen te Hasselt «Kapelstraat nr. 40» gekadastreerd sectie H. Nr. 1005u groot 03 a. 30 ca. palende de H.H. Brauns-Willems; Bellefroid-Leers en de Centrale Bank van Dyle en Limburg te Hasselt. Door zijne schoone ligging, en façade van zeventien meter, in een der grootste verkeerstraten van Hasselt, is dit huis bijzonder geschikt voor allen handel, café, hotel, bureelen. Door zijne inrichting is het ook geschikt voor onderverhuring. / Het gebouw begrijpt twee groote kelders. / Gelijkvloers: Winkelplaats, 15 op 10 m. met twee groote vitrienen, breede gang, keuken, achterkeuken, koer en werkplaats. / Eerste verdieping: Voorkant, 7 slaapkamers. Achterkant 4 slaapkamers, palier en 2 W.C. / Tweede verdieping: 7 slaapkamers, verders de zolder. / Het gansch huis is voorzien van gaz, water en electriciteit. (...)"  (5)

* 1952: "Tegen 15 April bekwame meid gevr. reeds gediend hebbende - geen was - voor appartement bij Dokter Missotten, Oogarts Kapelstraat 40 te Hasselt." (9)

* 1975: "Gevraagd : bekwaam werkmeisje voor halve dagen. Dokter Missotten, Kapelstraat 40, Hasselt." (10)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Hasselt intra muros (1989), pp. 168-169.; (3) Het Augustijnerklooster te Hasselt (1981); (4) Het Belang van Limburg, 03-03-1934, p. 5.; (5) Het Belang van Limburg, 01-08-1936, p. 6.; (6) Het Belang van Limburg, 07-09-1933, p. 4.; (7) Het Belang van Limburg, 25-08-1935, p. 7.; (8) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 23-07-2011; (9) Het Belang van Limburg, 26-03-1952, p. 6.; (10) Het Belang van Limburg, 30-05-1975, p. 26.

Fiche

Adres: 
Kapelstraat 40
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1005-B-2
Capakey: 
71022H1005/00B002
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (1933)-1935: T. (of J.) Holthof (6, 7)

- (1936): oogarts Robert Missotten (Veulen 1900-Hasselt 1987) X Angèle Wygaerts (Turnhout 1905-Hasselt 1995)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- (1933)-1935: Meubelwinkel Red Star (Holthof) (6, 7)

- (1936): oogarts Robert Missotten - voorheen Lombardenhuys, Kapelstraat 51

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2018: boetiek La Cosa (vanaf 1996)

Beschrijving buitengevel: 

2009 - Het gebouw telt zes traveeën en drie bouwlagen.

Verbouwingen: 

- 1996: verbouwen van woning tot winkel + appartement, naar ontwerp van architect Marc Melis (Hoeilaart)

Vorige bebouwing: 

kerk (1714-1721) augustijnenklooster (2)

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 330 m2

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Het Augustijnerklooster te Hasselt (1981)
Titel: 

Het Augustijnerklooster te Hasselt (1981)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1981
Downloads

Overlijdensbericht Robert Missotten (1987)

PDF icon Download (68.33 KB)

echtg. van Angèle Wygaerts (Turnhout 1905-Hasselt 1995)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...