Kapelstraat - uit: Afgeleide V-1 veroorzaakte zware ravage te Hasselt (1984)

Description

Precies veertig jaar geleden stortte een Duitse vliegende bom neer op de stad Hasselt. Het vernielende oorlogstuig, bestemd voor de stad Antwerpen, was onderweg onderschept geworden door een vliegtuigpiloot die het onder vuur nam. Het beschoten projectiel veranderde van koers richting Hasselt, maakte boven de stad een tuimelperte en plofte neer in de Kapelstraat.

Op dit voorval volgde een nacht van rouw en pijn. De afgestorvenen, de dagen tevoren herdacht op Allerheiligen en Allerzielen, werden vervoegd door 16 oorlogsslachtoffers.

De vreugderoes van de bevrijding, na vier jaar ellende en verdrukking, was nog niet helemaal getemperd toen de Hasseltse bevolking de verschrikkelijke nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 november 1944 beleefde. Een deel van de Kapelstraat en de toen geheten Onze-Lieve-Vrouwesteeg veranderden in een chaos van rokend puin. In een fractie van seconden werden een paar families uiteengerukt. Gehuil en gekreun steeg op in de kille bamisnacht. De dreun van de ingeslagen bom was nauwelijks uitgestorven of de reddingsploegen togen onmiddellijk aan het werk in het spookachtig licht van schijnwerpers, aangevuld door de gloed van vuurhaarden. Bij de reddingsoperatie werd assistentie geboden door de Amerikaanse militairen. Men werd geconfronteerd met lijken en gewonden die werden aangetroffen tussen balken of bedolven onder het puin. Waren er slachtoffers op slag dood, anderen stierven een verschrikkelijke verstikkingsdood. De doden werden woensdag 8 november 1944 onder grote deelneming ten grave gedragen.

Was de ramp omvangrijk, toch had ze nog groter kunnen zijn. Er waren immers veel stadsbewoners, beducht voor de raid van de V-1’s, die hun nachtrust buiten de stad gingen doorbrengen en zij ontsprongen aldus de dodendans.

Familie Alexander zwaar getroffen

Een van de zwaarst getroffenen was de h. Olivier Alexander. Hij verloor zijn vrouw en twee zonen. Hijzelf was aanvankelijk als dood gesignaleerd. In de rampspoedige nacht lag de man tussen balken geprangd. Hij werd door een Amerikaanse militaire geneesheer uit zijn netelige positie bevrijd. Hij hield er letsels aan over die hem 6 maanden in het ziekenhuis weerhielden. De man stierf op 16 november 1979 op 78-jarige leeftijd ingevolge een hartinfarct. De oorlogsomstandigheden waren daar niet vreemd aan, zegt zijn tweede vrouw. De overledene, die een hele tijd alleen op de wereld stond, heeft een lange lijdensweg moeten bewandelen vooraleer het voor hem wat zonniger werd. De man was van alles berooid: zijn winkel in ijzerwaren «In de Sint-Elooi» op de hoek van de Kapelstraat en de Onze-Lieve-Vrouwesteeg was totaal verwoest. De financiële middelen ontbraken hem om opnieuw te beginnen en daar zat de staat voor iets tussen. Voor hem is «Sint-Elooi», die hij overnam van zijn ouders, slechts een herinnering geworden. Na die tegenslag volgde nog een tweede: werk gevonden in de privé-sector werd hij ontslagen wegens gezondheidsredenen. Daarna beterde het, want hij kreeg een baan bij de Associatie der Kempense Kolenmijn. Hij bleef tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Zijn familieleden en die van de andere slachtoffers zullen dezer dagen met pijn in het hart terugdenken aan de vreselijke nacht in een zinloze wereldoorlog.

Virga Jesse

Uit het onderzoek van deskundigen is komen vast te staan dat de vliegende bom neerplofte tegen de muur van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, aan de kant van de Kapelstraat, met het fatale gevolg. In dat Godshuis wordt van oudsher het beeld bewaard van de Virga Jesse, die door de Hasselaren reeds sedert de 13de eeuw wordt vereerd. De zevenjaarlijkse feesten, haar ter ere, zijn er de uitstraling van.

Zoals in andere rampspoedige tijden, was ook tijdens de oorlogsjaren 1940-1944 het genadebeeld midden in de kerk geplaatst, daar waar het anders in een nis boven het hoofdaltaar prijkt. De kerk werd in de nacht van 4 november bijna volledig verwoest. Alleen de gehavende toren en de zuidmuur met een paar brokken achter en langs het hoofdaltaar bleven overeind.

De waardevolle kerkmeubelen had men reeds vroeger van een degelijke beschutting voorzien en bleven zo gaaf. Als bij wonder werd het mirakuleuze beeld van de Virga Jesse, lichtjes beschadigd, in de vroege ochtend van onder het puin gehaald. Het werd met ontroerende eerbied, omringd door een biddende menigte, in processie naar de Sint-Quintinuskerk overgebracht. Daar werd het midden van het koor op een troon geplaatst en keerde pas terug in 1951 toen de kerk voor de kerkgangers weer open was.

Slachtoffers

Weinigen, die nu in de Kapelstraat komen, denken aan het leed dat daar werd veroorzaakt. Tenzij misschien nu.

Voor volgende Hasselaren werd het bombardement noodlottig: Jozef Daniëls, Sophia Grauls, Theo Hören, mevr. Hören-Bertels, Karel Hören, Jenny Hören, mevr. Claes, mej. Lochtmans, mej. Huybrechts, mevr. Alexander, Roland Alexander, Jean Alexander, Paul Daniëls, E. Huybrechts, Fernand Meugens en Leonie Wanten.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...