You are here

Kasteel Trekschuren - Kasteel Claes (Trekschurenstraat 245)

Description

Kasteel Claes was vroeger beter bekend als Kasteel Stiels.

Dit neoclassicistische kasteel telt onder haar leien schilddak vijf traveeën en twee bouwlagen. De zolderverdieping onder een kleiner schilddak heeft een zeshoekige dakruiter. De noordelijke gevel, wit gepleisterd, kijkt uit op een geplaveid binnenplein, een park en een oude kapel tussen de bomen.

De ingang langs de Trekschurenstraat is afgesloten door een smeedijzeren poort.

Uit: Wandelen in Rapertingen (2007)

* 1938: "Plechtige Begrafenis — Vrijdag had in de kerk van Rapertingen, onder bijzonder grooten toeloop van volk de begrafenis plaats van den heer Joseph Stiels, echtgenoot van Marie Wagemans, geboren te Hoeselt, den 18 Januari 1866 en overleden den 12 September 1938, voorzien van de laatste H. Sacramenten. De dierbare afgestorvene, wiens voorbeeldig en eenvoudig leven als een toonbeeld mag worden aangehaald, wist zich op zijn parochie bijzonder verdienstelijk te maken als voorzitter der Kerkfabriek. Ook waren alle werken van liefdadigheid zijn geliefkoosde bezigheid. In zijn vriendelijken omgang met eenieder wist hij zijn gezond verstand en zijn ondervinding ten dienste stellen voor allen die bij hem om raad kwamen. Zijn aandenken zal in zegening blijven voortleven. (…)" (5)

* 1950: "Rapertingen / Vlaamse Kermis - De parochiale Vlaamse Kermis nadert met rasse schreden. Ze zal doorgaan tijdens de Pinksterdagen in de schilderrijke hovingen van het kasteel Stiels in de wijk Trekschuren. Het Comité van de Vlaamse Kermis is reeds wekenlang in de weer om alles tot in de puntjes te verzorgen. Alle attracties uitweiden zou ons te ver brengen. Dat de mensen van Rapertingen en omstreken zelf maar eens komen kijken wat er zo al ten beste is. We willen enkel zeggen dat de inkomprijs 5 fr. bedraagt en dat de eenheidsprijs eveneens 5 fr. is. Kinderen mogen gratis binnen. Iedereen wordt verwacht, want de opbrengst komt ten goede aan de parochiezaal. Allen dus tijdens de Pinksterdagen naar het kasteel van Trekschuren." (6)

* 1992: "Moord in de filmspots / Zaterdagavond jl rond 21 uur wordt het kasteel Claes aan de Trekschurenstraat opgeschrikt door een schot en hulpgeroep. Gealarmeerde politiediensten reppen zich met sirene en zwaailicht ter plekke. Een slachtoffer wordt per ambulance afgevoerd, voor een ander rijdt de lijkwagen voor. Schokkende gebeurtenissen in de rustige Trekschurenstraat, die ook nu opvallend kalm en in rust gedompeld blijft. Dat de toeloop van verschrikte nieuwsgierigen achterwege blijft, heeft te maken met Borgloonse vzw Video & Filmhouse «Parel van Haspengouw», die vooraf alle omwonenden schriftelijk heeft verwittigd dat vrijdag- en zaterdagavond op het kasteel Claes opnamen zouden worden «geschoten» van de videofilm Lady Colt 45, volgens de makers een Nederlands gesproken actie-triller. Regisseur Jef Derwa deed reeds heelwat filmervaring op bij het draaien van de korte documentaire «De gloed van de Ninja». Uiteraard hoopt hij succes te oogsten met de langspeelfilm «Lady Colt 45». Kasteel Claes is een van de locaties voorde opnamen die in mei jl van start gingen in een Gingelomse discotheek. (…) Kasteel Claes in Hasselt was dus de set voor de openingsscène: de moord. De thuiskomende baron hoort hoe zijn vrouw door een vluchtende inbreker wordt doodgeschoten. Als hij in de kamer bij het slachtoffer neerknielt, komt de verschrikte meid binnenhollen. Die denkt meteen dat de baron... (...)" (7)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 14-12-2009; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 14-12-2009; (4) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (5) Het Belang van Limburg, 17-09-1938, p. 2.; (6) Het Belang van Limburg, 21-05-1950, p. 4.; (7) Het Belang van Limburg, 14-07-1992, p. 9.

Fiche

Adres: 
Kasteel Trekschuren - Kasteel Claes
Trekschurenstraat 245
Hasselt
Kadastraal nummer: 
4-E-678-C (pand) / 4-E-678-E (park) / 4-E-679-A (vijver) / 4-E-680-E
Capakey: 
71324E0678/00C000 (pand) / 71324E0678/00E000 (park) / 71324E0679/00A000 (vijver) / 71324E0680/00E000
Naam van het gebouw vroeger: 
Kasteel Trekschuren, Kasteel Stiels
Naam van het gebouw nu: 
Kasteel Trekschuren, Kasteel Claes
Periode of stijl: 
18de eeuw
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- familie Joseph Stiels (Hoeselt 1866-Hasselt 1938) X Marie Wagemans (°Hasselt 1868)

- (?): familie Claes

Vorige functie(s): 

woonhuis

Huidige functie: 

woonhuis

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. "Kasteel Trekschuren". Herenhuis gelegen in een ruim park met vijver. Gebouwen geschikt rondom een gekasseide, rechthoekige binnenkoer, ten N.O. aan de straatzijde afgesloten door een hoge muur met gesmeed ijzeren poort. Ten N.W. van de binnenkoer, neoclassicistisch kasteel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak (nok loodrecht op straat) waarboven een zolderverdieping onder kleiner schilddak, bekroond met een zeskantige dakruiter. Oude kern, aangepast tijdens XIX A. Baksteenbouw met witgekalkte bepleistering op gepikte plint. N.W.-voorgevel, aan de parkzijde gemarkeerd door een halfrond middenrisaliet onder koepelvormige bedaking. Tussen iedere travee, een Corinthische halfzuil, samen de zware houten kroonlijst schragend; hetzelfde systeem op de bovenverdieping, doch de halfzuilen zijn hier vervangen door licht uitspringende pilastertjes. Beluikte rechthoekige vensters in kalkstenen omlijsting boven een rechthoekige borstwering met centraal ruitmotief. Geprofileerde rondboogvensters in het middenrisaliet en op de zolderverdieping. Centrale, brede rondboogdeur. Sobere Z.O.-gevel aan de binnenkoer; rechthoekige vensters en beluikte rechthoekige deur. Tegen de N.O.-zijgevel, portierswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Witgekalkte baksteenbouw met bepleisterde voorgevel. Kern uit XVIII. In de voorgevel aan de binnenkoer, rechthoekige vensters en deur. In de achtergevel, drie houten bolkozijnen. N.O.-zijpuntgevel aan de straatzijde, met aandak en muurvlechtingen, twee houten bolkozijnen en een houtenkozijn. Ten Z.W. van de binnenkoer, haaks op de herenwoning, wagenhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen) met laadvenster boven de centrale rondboogpoort. XVIII. Witgekalkte baksteenbouw op gepikte plint. Centrale rondboogpoort met kalkstenen hoekstenen in voor- en achtergevel. Gesmeed ijzeren muurankers. (2)

Beschrijving tuin: 

- uitgestrekt park met vijver

Verbouwingen: 

- 1ste helft 19de eeuw

- 2001: aanvullen tot het oorspronkelijke niveau en omtrek van de ingekalfde oevers van een vijver

- 2005: vernieuwen van wandelpaden, vernieuwen waterdoorlatende grindverharding en reliëfwijziging

- 2005: regulariseren van twee bestaande houtschuren door twee nieuwe houtopslagschuren in het kasteelpark, naar ontwerp van architect Ludo Schouterden (Hasselt)

Algemeen: 

- herenhuis

- open bebouwing

- perceelgrootte: 1399 m2 (pand) + 18987 m2 (park) + 2105 m2 (vijver) + 1071 m2

Referenties

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Wandelen in Rapertingen (2007)
Titel: 

Wandelen in Rapertingen (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...