Kasteel van Stevoort - Mariaburcht (Hasseltse Dreef 115) - uit: 52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Description

Een van de mooiste gebouwen van Stevoort is 'de school' Mariaburcht.

In het hoofdgebouw zijn nog delen uit het midden van de 15de eeuw te herkennen terwijl torens en bijgebouwen van omstreeks 1650 zijn, in 1705 gedeeltelijk in barokstijl herbouwd.

De kerk van deze vreedzame school en klooster was de vroeger burcht, zetel van de heerlijkheid Klein-Stevoort.

Reeds in de 14de eeuw werd er melding van gemaakt. Toen was ze in het bezit van Arnold van Steynvoorde (= Stevoort). De familie van Steynvoorde behield het kasteel tot omstreeks 1450. Daarna was de heerlijkheid in het bezit van de geslachten van Heynsberg, van Morialmes, Engelberti, Rougrave, de Groot, de Libotton - wapens van deze familie prijken nog in het fronton van het hoofdgebouw - en Palmers. Eén van de kasteelbewoners op het einde van de vorige eeuw was Charles Palmers, de 'Belgische' Henry Ford. Deze man bouwde als amateur omstreeks 1880 een auto met allerlei uit het buitenland geïmporteerde onderdelen. Het was een tonzwaar stoomtuig dat hoogstens 10 km per uur kon halen en dat hij vaak uitteste op de, nu verdwenen, kasteeldreef.

Afstammelingen van de familie Palmers verkochten in 1922 het kasteel met 11 ha. grond aan het provinciebestuur dat er een landelijke huishoudschool oprichtte. Drie jaar later namen de zusters van Berlaar, die in 1923 de leiding over de school hadden genomen, het complex over.

Langzaam werd het uitgebouwd met nieuwe afdelingen: hogere cyclus (1954), technische school, middelbare normaalschool e.d., waarvoor telkens nieuwe, ruime gebouwen en bijbehorende accomodatie - o.m. het eerste overdekte en verwarmde zwembad van heel Limburg - werden opgericht.

Bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de school in 1973 telde de instelling dan ook meer dan 400 leerlingen en 58 leerkrachten.

J.G.

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...