Kasteel van Stevoort - Mariaburcht (Hasseltse Dreef 115) - uit: Stevoort ... warm aanbevolen (2002)

Description

pp. 37-38

Landbouwhuishoudschool

In 1922 was het kasteel van Stevoort te koop. De leden van de provincieraad vonden het een uitstekende gelegenheid om er een landbouwhuishoudschool op te richten. Zulk een onderwijs bestond tot dusver nog niet in Limburg en door de aankoop van dat kasteel kon men de nodige gebouwen met gronden bekomen. Eenparig besloten ze het kasteel te kopen, waaraan 11 ha verbonden waren. In november 1925 had de Provincieraad het landgoed verkocht aan de Zusters van Berlaar die er reeds sinds 1923 de landbouwhuishoudschool bestuurden. Het kasteel werd omgevormd tot de school Mariaburcht. In de loop van de jaren werden er nog verschillende veranderingen aangebracht. Stevoort genoot veel aanzien en het aantal leerlingen steeg jaarlijks zodat men reeds in 1935 genoodzaakt was de school te vergroten. Langs de noordkant van het kasteel werd een nieuwe bouw opgericht. De woning van de rector werd gebouwd in 1928 en was gelegen aan de grote ingang rechts. Het Instituut werd verder uitgebouwd met A.S.O.-, T.S.O.- en B.S.O.-afdelingen. Ook pedagogisch hoger onderwijs werd in 1960 opgericht. Zo werd langs de noord- en westkant van het kasteel een gestadige uitbreiding van het gebouwencomplex gerealiseerd met o.a. overdekt zwembad, sporthal, labo's en leslokalen.

Het kasteel van Stevoort en het Instituut Mariaburcht werden op die manier door de jaren heen met elkaar verstrengeld tot één begrip.

Op 27 oktober 1981 telde Mariaburcht 697 leerlingen. 

 Secundair Onderwijs
- Zuster Mia Nickmans, directrice
- 556 leerlingen
- 77 leerkrachten
- 9 secretaressen
- 2 opvoedsters-internaat
- 30 klassen

Pedagogisch Hoger Onderwijs
- Zuster D. Schreurs, directrice
- 141 leerlingen (100 meisjes en 41 jongens)
- 17 leerkrachten
- 3 secretaressen
- 5 klassen

Nog steeds gaan vele jongeren naar de school Mariaburcht. Daarbuiten is er voor de jongsten de Vrije Basisschool Stevoort, gelegen in de Kolmenstraat 2-7, met Jacques Goorts als huidig directeur. In 2001 liepen er 169 kleuters en 232 leerlingen school. Voor het schooljaar 2001-2002 zijn dit er 171 kleuters en 230 leerlingen. 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...