You are here

Kasteel van Wimmertingen (Luikersteenweg 741-743)

Description

Het kasteel van Wimmertingen aan de Luikersteenweg 741 is geëvolueerd van een massief, gesloten en vierkant gebouw naar een classicistisch kasteel. Baron Julien de Cecil, de eerste burgemeester van Hasselt na de Belgische onafhankelijkheid, gaf de opdracht voor de verbouwingswerken. Hij kocht het gebouw voor zijn moeder van de erfgenamen Eyben in 1829. Van 1879 tot 1976 woonde er onafgebroken de burgemeester van Wimmertingen.

De hoofdvleugel, die dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw, is drie bouwlagen hoog, zes traveeën lang en twee traveeën diep. De mooiste gevel, die uitkijkt op een met bomen omzoomd grasperk, bevindt zich aan de zuidwestzijde. Ten westen van de hoofdvleugel staat nog een kleinere en lagere vleugel met een vierkante hoektoren. Het gebouw was vroeger de dienstwoning van de kasteelhoeve. Een deel van de overige hoevegebouwen die het complex tot een gesloten herenhoeve maakten, werden in 1911 afgebroken. De andere gebouwen werden omgevormd tot wagen- en paardenstallen. De poortomlijstingen verhuisden naar de Klok en de hoeve aan het kasteel.

Uit: Wandelen in Wimmertingen (2006)

* 1914:  "(...) Zaterdag 15 aug.: Alles ging tamelijk goed tot heden: men had bij Nicolas Clerinx een duif gevonden die het merkteken van Antwerpen op de veren droeg. Daarom werden de drie zonen Jozef, Victor en Lambert meegenomen tot op het kasteel en daar aan een boom gebonden (dezelfde boom waaide ±60jaar later om tijdens een nieuwjaarsreceptie op het kasteel), tot 3 uur in de namiddag, toen zij per auto en geblinddoekt naar Duitsland werden gebracht. Na een gevangenis van bijna 6 maanden, zijn zij hier gezond teruggekeerd. / Mej. Ines de Grady de la Neuville, laatste burgemeester van Wimmertingen en huidige bewoonster van het kasteel, vertelde ons hierover het volgende: «In die dagen waren mijn moeder en ik gevlucht naar Nederland. Mijn vader Ridder Emile de Grady de la Neuville, toen burgemeester van Wimmertingen, bleef, evenals mijn grootmoeder Mathilde, Barones de Cecil en mijn tante Marguerite, die later kloosterzuster in Brugge werd (zuster Marie-Chantal). / Twee zonen Clerinx werden met een witte blinddoek naar binnen gebracht, de derde met een rode. Hieruit leidde mijn vader af dat er waarschijnlijk één zou gefusilleerd worden en mijn tante, die vloeiend Duits sprak, smeekte de aanwezige Oostenrijkse officier om genade. Het toeval wilde dat deze laatste haar moeder kende en dank zij deze tussenkomst werden ze naar een kamp in Duitsland overgebracht. / Door de vondst van die reisduif was het wantrouwen van de Duitsers ontstaan. Diezelfde dag hielden zij huiszoeking op het kasteel en in de kerk, waar zij de Belgische vlag meenamen. (…)" (3)

* 1977: "Dertig rode anjers in een antieke vaas op de eiken tafel. Mejuffrouw de Grady de la Neuville kijkt vertederd naar dit symbool voor evenveel jaren burgemeesterschap in Wimmertingen. De ontvangstkamer van het kasteel straalt tegelijkertijd stijl en warmte uit. De imposante openhaard wordt tot op manshoogte gedragen door twee konsolen in Franse steen. Aan de muur herinneren acht portretschilderijen aan de voorouders van een adellijk geslacht. «Onze stamvader woonde in Ierland,» vertelt mej. de Grady de la Neuville, «wij hebben daar nog verre familie. O'Grady is de naam ginder.» Burgemeester Inès de Grady de la Neuville heeft gedurende dertig jaar de gemeentepolitiek in Wimmertingen geleid. Een zware uitdrukking voor een vrij gemakkelijke opgave als we de «burgemeesteres» relativerend horen vertellen. / (…) Hoe is mej. de Grady de la Neuville in de gemeenteraad van Wimmertingen gekomen? «Heel toevallig eigenlijk. (Een paar dokumenten uit een vergeelde farde frissen het geheugen op). Twee woorden geschiedenis: mijn vader, ridder Emile de Grady de la Neuville volgde mijn grootvader als burgemeester op in 1898. Van 1921 tot 1946 was Antoon Mouleng (nvdr: Antoon Mouling) burgemeester. Antoon Mouleng kwam mij vragen hem op te volgen. Ik wist niet goed wat dat ambt met zich meebracht, maar ik heb ja gezegd. Ik zag dat op sociaal vlak kon gewerkt worden. Sociaal werk heeft mij altijd geïnteresseerd.» (…)." (4)

* 1998: "In Wimmertingen overleed op 97-jarige leeftijd Juffrouw Inès de Grady de la Neuville. Zij werd er op het kasteel geboren op 29 april 1901 en zou er heel haar leven lang verblijven. Van opleiding was zij verpleegster en gedurende de tweede wereldoorlog maakte zij zich verdienstelijk bij het Rode Kruis en was aktief betrokken in het verzet. In 1947 werd zij tot burgemeester verkozen en zij zou dit blijven tot bij de fusie in 1977. In die tijd was zij een der weinige vrouwelijke burgemeesters in het land. (…)." (5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 24-02-2010; (3) Het Belang van Limburg, 12-08-1984, p. 11.; (4) Het Belang van Limburg, 02-02-1977, p. 9.; (5) Het Belang van Limburg, 14-05-1998, p. 16.; (6) Het Belang van Limburg, 22-05-1999, p. 86.; (7) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Kasteel van Wimmertingen
Luikersteenweg 741-743
Hasselt
Kadastraal nummer: 
9-A-162-K (pand) / 9-A-164-N (park)
Capakey: 
71062A0162/00K000 (pand) / 71062A0164/00N000 (park)
Naam van het gebouw nu: 
Kasteel van Wimmertingen
Periode of stijl: 
18de eeuw / 1843 (1849?)
Opdrachtgever: 
baron Julien Joseph Laurent de Cecil (Hasselt 1795-Wimmertingen 1865)
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- tot 1829: familie Eyben

- 1829: Julien Joseph Laurent de Cecil (Hasselt 1795-Wimmertingen 1865) X Gors-Opleeuw 1840 rentenierster Anna Maria Capitaine (Gors-Opleeuw 1811-Wimmertingen 1872)

- 1872: rentenierster Mathilde Henriette Felicie de Cecil (Wimmertingen 1843-1916), dochter voorgaande, X Wimmertingen 1871 ridder Albert Emile Henri Paul de Grady de la Neuville (Mainz-D 1838-Glain 1885); hun kinderen: Emile Hippolyte (Wimmertingen 1872-Luik 1934), Marie Mathilde Marguerite Thérèse (Wimmertingen 1874-1880), Anne Marie Félicité Jeanne (Wimmertingen 1879-Guigoven 1955) en Theresia Antoine Leonie Marguerite (Wimmertingen 1880-Brugge 1954)

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1912: voorgaande Theresia Antoine Leonie Marguerite de Grady de la Neuville (Wimmertingen 1880-Brugge 1954)

- ridder Emile Hippolyte Julien Arthur de Grady de la Neuville (Wimmertingen 1872-Luik 1934) X Wimmertingen 1894 jonkvrouw Thérèse Marie Smits van Eckart (Woensel-NL 1872-Wimmertingen 1950); hun kinderen Marie-Louise Mathilde (Wimmertingen 1895-Destelbergen 1989), Yvonne Mathilde (Wimmertingen 1898-1899) en Inès Marie Ghislaine (Wimmertingen 1901-Hasselt 1998), laatste burgemeester van Wimmertingen van 1947 tot aan de fusie met Hasselt in 1977. Zij overleed in Hasselt op 7 mei 1998. Na haar overlijden werd het kasteel door de familie verkocht.

Vorige functie(s): 

hoeve en woonhuis

Huidige functie: 

woonhuis

Beschrijving buitengevel: 

1976 - Z.g. "Kasteel van Wimmertingen". Thans neoclassicistisch kasteel, in 1843 gebouwd i.o.v. baron J.L.J. de Cecil; de hoofdvleugel klimt echter in kern op tot XVIII B. De hoevegebouwen die het geheel tot een gesloten herenhoeve maakten, werden in 1911 gesloopt. Gelegen aan de weg Hasselt-Tongeren, ten Z. van de kerk, met boomrijk park ten Z.W. Hoofdvleugel van zes traveeën en drie bouwlagen onder kunstleien schilddak. Baksteenbouw met verwerking van kalksteen en arduin, op gecementeerde plint. Z.W.-voorgevel met gevelvoorsprong van één travee in de vierde en vijfde travee (vermoedelijk verbouwing van 1843). Veranda over de eerste bouwlaag gebouwd in 1843. Hoektorentje van één travee en twee bouwlagen onder kunstleien tentdak, gedateerd 1843 (windijzer). Aan de straatzijde, N.O.-achtergevel met hoekrisalieten van één travee. Ten N.W., sober behandelde dienstgebouwen met wagenhuis op U-vormige plattegrond, onder zadeldaken (Vlaamse pannen). (2)

Beschrijving interieur: 

1976 - renaissanceschouw, gedateerd 1667, afkomstig uit de voormalige hoeve (2)

1999 - Openbare verkoop (...) Een kasteel met bediendenwoning, stallingen en park met oude boomsoorten.
- Kelderverdieping onder een gedeelte van het kasteel.
- Gelijkvloers: grote hal, 2 salons, traphal, diensthal, 4 bergplaatsen, keuken, gallerij, toilet en terras.
- Eerste verdieping: 11 kamers, 2 badkamers, een trap en een diensttrap.
- Tweede verdieping: 7 kamers, een trap, een zoldertrap en een zolder boven de bediendenwoning.
- Zolderverdieping: kasteelzolder toegankelijk via een houten diensttrap.
- Zes stallingen en een garage voor 3 wagens.
- Aangesloten op waterleiding, electriciteit en riolering. (6)

Verbouwingen: 

- 1843

- 1911: afbraak hoevegebouwen

- voor WOI: verbouwingswerken

Algemeen: 

- open bebouwing

- perceelgrootte: 670 m2 (pand) + 16318 m2 (park)

Referenties

pp. 34-35 DE BOUWGESCHIEDENIS VAN HET KASTEEL VAN WIMMERTINGEN De hoofdvleugel van het kasteel gaat in...
Aan de Luikersteenweg , dicht bij de kerk van Wimmertingen , staat een niet onaardig bakstenen gebouw...
pp. 35-36 DE BEWONERS VAN HET KASTEEL Julien Joseph Laurent de Cecil (1795-1865) was de zoon van Laurens...
p. 37 DE BEWONERS VAN DE KASTEELHOEVE De oudst bekende pachter van de kasteelhoeve was Libert Princen (+...
52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
De bewoners van het kasteel van Wimmertingen (2006)
Titel: 

De bewoners van het kasteel van Wimmertingen (2006)

Plaats van uitgave: 
Wimmertingen
Het kasteel van Wimmertingen (1979)
Titel: 

Het kasteel van Wimmertingen (1979)

Jaar van uitgave: 
1979
Naam tijdschrift: 
De Nieuwe Hasselaar
Volume: 
2
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Wandelen in Wimmertingen (2006)
Titel: 

Wandelen in Wimmertingen (2006)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Redactie: 
Maarten Snoeks
Cover: 
Wimmertingen / Warm aanbevolen (2009)
Titel: 

Wimmertingen / Warm aanbevolen (2009)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2009
Cover: 
Oorlog in Wimmertingen (2012)
Titel: 

Oorlog in Wimmertingen (2012)

Ondertitel: 
Gebeurtenissen tijdens W.O.I en W.O.II in de parochie / Blik op het verleden
Plaats van uitgave: 
Wimmertingen
Jaar van uitgave: 
2012
Cover: 
Wimmertingen 1914: "De plaatselijke geschiedenis van den oorlog" (1984)
Titel: 

Wimmertingen 1914: "De plaatselijke geschiedenis van den oorlog" (1984)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
11/08/1984
Pagina('s): 
11
Limburg heeft (maar) drie vrouwelijke burgemeesters (1968)
Titel: 

Limburg heeft (maar) drie vrouwelijke burgemeesters (1968)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
10/02/1968
Pagina('s): 
21
Mejuffrouw Inès de Grady de la Neuville dertig jaar eerste burgeres van Wimmertingen (1977)
Titel: 

Mejuffrouw Inès de Grady de la Neuville dertig jaar eerste burgeres van Wimmertingen (1977)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
02/02/1977
Pagina('s): 
9
Afscheid van ere-burgemeester (1998)
Titel: 

Afscheid van ere-burgemeester (1998)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
14/05/1998
Pagina('s): 
16
Downloads

Overlijdensbericht Emile de Grady de la Neuville (1934)

PDF icon Download (43.39 KB)

Overlijdensbericht Thérèse Smits van Eckart (1950)

PDF icon Download (700.81 KB)

echtgenote van Emile de Grady de la Neuville (1872-1934)

Overlijdensbericht Marguerite de Grady de la Neuville (1954)

PDF icon Download (33.85 KB)

dochter van Emile de Grady de la Neuville (1872-1934)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...