Kasteel van Wimmertingen (Luikersteenweg 741-743) / De kasteelbewoners - uit: Wimmertingen / Warm aanbevolen (2009)

Description

pp. 35-36

DE BEWONERS VAN HET KASTEEL

Julien Joseph Laurent de Cecil (1795-1865) was de zoon van Laurens de Cecil en van Anna Maria de Libotton. Aanvankelijk woonde hij met zijn ouders op het kasteel van Stevoort. Een jaar na de geboorte van Julien verhuisden zijn ouders naar Hasselt. Bij het uitbreken van de Belgische Revolutie in 1830 was Julien lid van de provincieraad en van de bestendige deputatie van Limburg. De omstandigheden dwongen hem ertoe in dat jaar het burgemeestersambt van Hasselt op te nemen, een ambt dat hij waarnam tot 1833.

Tot 1840 was hij er eigenaar van het "Huys van Burgondië" op de Havermarkt. In 1840 trad hij in het huwelijk met Anna Maria Capitaine (1811-1872) uit Gors-Opleeuw. Na hun huwelijk trok het jonge gezin zich terug op de kasteelhoeve van Wimmertingen, die in 1829 door de familie was aangekocht. Zij kregen twee kinderen, Arthur Carolus en Mathilde Henriette Felicie. In 1849 liet de Cecil de gebouwen aan de voorkant van de bestaande vierkanthoeve afbreken en vervangen door de huidige bouw van twee verdiepingen. Hijzelf overleed te Wimmertingen op zeventigjarige leeftijd. Zijn vrouw Anna Maria bleef tot aan haar overlijden op het kasteel wonen.

Hun dochter Mathilde Henriette Felicie de Cecil (1843-1916) huwde in 1871 in Wimmertingen met ridder Henri Albert Paul Emile de Grady de la Neuville (1838-1885), die ook het burgemeesterschap van Wimmertingen op zich nam. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: Emile Hippolyte (1872-1934), Marie Mathilde Marguerite Thérèse (1874-1880), Anne Marie Félicité Jeanne (1879-1955) en Theresia Antoine Leonie Marguerite (1880-1954). De jongste dochter Marguerite bleef thuis haar moeder bijstaan die sinds 1885 weduwe was. Zij erfde in 1912 het kasteel en de helft van de familiegoederen in Wimmertingen. In 1913 kreeg zij de andere helft van het familiebezit dat bij erfenis aan haar zuster Jeanne was toegewezen. In de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog liet zij een aantal verbouwingswerken aan het kasteel uitvoeren. Marguerite besloot op 44-jarige leeftijd toe te treden tot de orde van de karmelieten in het Engels klooster te Brugge. Intussen bleef zij eigenares van het kasteel en schonk zij in 1939 het perceel grond aan de Smetstraat, waarop de nieuwe pastorij, het klooster en de vrije school gebouwd werden.

Ridder Emile Hippolyte Julien Arthur de Grady de la Neuville was burgemeester in Wimmertingen van 1898 tot 1921. In 1894 trad hij in het huwelijk met jonkvrouw Thérèse Marie Smits van Eckart (1872-1950) uit Tongelre. Hun gezin werd verrijkt met drie dochters: Marie-Louise Mathilde (1895-1998), Yvonne Mathilde (1898-1899) en Inès Marie Ghislaine (1901-1998).

Inès de Grady de la Neuville (1901-1998) erfde de generiek "de la Neuville" via haar vader van een van haar voorouders, die burgemeester was van Neuville bij Hoei en die door koning Willem I gerechtigd werd zijn naam uit te breiden voor bewezen diensten. Deze kasteelvrouw fungeerde als laatste burgemeester van Wimmertingen van 1947 tot aan de fusie met Hasselt in 1977. Ze was een sociaal voelende persoonlijkheid die zich op vele vlakken inzette voor haar dorpsgenoten. Zo was zij betrokken bij de werking van het Rode Kruis, hulp aan gehandicapten, medische bijstand aan al wie op haar een beroep deed en zetelde zij in het bestuur van de gepensioneerden, de oudstrijdersbond en het schoolcomité. Zij overleed te Hasselt op 7 mei 1998. Na haar overlijden werd het kasteel door de familie verkocht.

Recent toegevoegd

1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...