You are here

Description

Auteur: René Christiaens

Deze oude naam duikt voor het eerst op in 1487: opt Kattegat en kan verschillende dingen betekenen.

Alle betekenissen houden verband met de stadswal. Ofwel was het een gat in de muur, waar men gevangenen kon opsluiten. Ofwel stond hier een werktuig om zware stenen naar de belegeraars te slingeren, vergelijkbaar met een katapult. Ofwel was er op deze locatie een gat in de wal, om een 'slangenbus' (vuurwapen) door te steken.

Het Kattegat is het laagste punt van de stad (33 meter boven de zeespiegel). Hier verlaat de Nieuwe Demer, die via het Koekerellenpad de stad instroomt, het stadscentrum.

Op de plek van het huidige Holiday Inn-hotel lag in de 19de eeuw het slachthuis. Daar werden jaarlijks 5 000 ossen geslacht die door de jeneverstokers werden vetgemest.

Huisnummers

1 4 6 8

Fiche

Plaats: 
Kattegatstraat
Hasselt
Belgium
Bemerkingen: 
Sint-Quintinus

Referenties

Moest eigenlijk geschreven worden: Cattegatstraat. Zelfs mocht het laatste deel van het woord weggelaten...
pp. 290-291 Het oude straatnaambord vermeldde Cattegatstraat (met een C), een schrijfwijze die correcter...
De groene boulevard (2004)
Titel: 

De groene boulevard (2004)

Ondertitel: 
een promenade langs 700 jaar Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...