Kempische Steenweg - uit: Openbare werken / Een jaar van grote werken in het vooruitzicht (1966)

Description

c) Kempischesteenweg
 
De Diensten van Bruggen en Wegen in Hasselt werden belast met het opmaken van de bundel van de eerste faze van de weg Hasselt-Houthalen. Het is het deel van de Kempischesteenweg vanaf het oud kerkhof tot Kiewit met een brug over de spoorweg. Het zal een brede weg worden van vier rijvakken met fietspaden en parkeerplaatsen. Een brug van 16 meter zal worden aangelegd boven de spoorweg Hasselt-Genk.

(Verbreding Kempischesteenweg. Voorbereidingswerken, afbraak van huizen.)

 
Vanaf deze brug in de richting Zonhoven zal de weg uit twee rijbanen bestaan gescheiden door een groene zone van 6 meter. Het zal een zeer mooie ingang zijn van onze Stad. Dit werk is voorzien op de staatsbegroting 1966 en zal dit jaar aanvangen. Het zal een werk zijn van + 50.000.000 fr.
 
 
 
(Bestratingswerken Schrijnbroekstraat.)
De stad zal terzelfdertijd de riolering uitvoeren van de Kempische steenweg vanaf het Albertkanaal tot aan Berkenveld samen met de riolering van de Schrijnbroekstraat. De kredieten hiervan werden op de begroting voorzien.

 

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...