You are here

Description

Nieuwe wijken en straten wijzigden in de tweede helft van de twintigste eeuw het uitzicht van onze gemeente ten gronde. Toch mocht het dorp nog belangrijke groene zones behouden met het Herkenrodebos in het zuiden en de Dreef op de grens met Lummen en de Demervallei. Beide gebieden zijn in feite restanten van het vroegere grootgrondbezit.

De Dreef, gelegen tussen de Monninxstraat, de Holrakkerstraat, de Lummense Kiezel en de Koorstraat, wordt door het gewestplan beschermd als landbouwzone en natuurgebied. Ze biedt een variatie aan weiland, beboste stroken, bomenrijen en een dreef. Sinds een aantal jaren is een gedeelte van de weilanden jammer genoeg omgezet in intensief bemeste maïsakkers.

Aanvankelijk woonden de heren van Kermt op de Holrakkerwinning. Nadien betrokken zij het kasteel in het centrum van het dorp. De Dreef verbond beide woonplaatsen en was tegelijk een verbindingsweg naar Lummen, de Veldekemolen en de Demervallei. Heel wat Kermtenaren bezaten een stuk hooiland in deze vallei. In feite was de Dreef doorkruist door meerdere veldwegen. Sommigen hadden een stuk weiland of een akker in gebruik aan de overzijde van de spoorweg. Aan de andere kant lagen hooilanden, de "Kerkbem", die aan verschillende keuterboertjes werden verhuurd.

De vochtige strook tussen de kerk en de overweg was destijds afgeboord met een dubbele rij knotwilgen.

In het voorste gedeelte van de Dreef was destijds een zaagkuil opgesteld, een houten constructie waarin een man bovenop plaats nam en een tweede in de kuil om met een lange zaag boomstammen tot ruwe planken te verzagen. De kuil werd gebruikt door werkmannen in dienst van de zagerij Vanderstraeten. Bij de vernieuwing van de steenweg in de jaren zestig verdween het voorste deel van de Dreef samen met de muur van het kerkhof.

In de jaren '80 ontstond er heel wat commotie omtrent het kappen van de oude bomen in de Dreef. Gelukkig werden ze vervangen door snel groeiende populieren zodat de Dreef haar naam waardig bleef.

Circa 1992 werd het gebied rond de Holrakkerwinning grondig omvormd. Weilanden werden omgeploegd, bomen en struiken gekapt, beken uitgediept en rechtgetrokken. Om er maïs te telen werden de grootschalige akkers kwistig bemest. Door al deze ingrepen verloor het mooie natuurgebied voorgoed een stuk van zijn waarde. 

Uit: Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006), pp. 7-8

Fiche

(Ver)ander(d)e naam: 
Herendreef
Specifieke kenmerken: 
beschermd als landbouwzone en natuurgebied

Multimedia

Referenties

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)
Titel: 

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...