You are here

Kolonel Dusartkazerne (Kolonel Dusartplein zn)

Description

Van de voormalige Kolonel Dusartkazerne rest alleen nog een muur met poortgebouw en een hoektoren. Achter de muur ligt nu een parking.

* Zondag 22 juni 1952 werd een rampoefening georganiseerd aan de kazerne."Het ging er zondagnamiddag zeer spectaculair en sensationeel aan toe op het Dusartplein te Hasselt. Een vliegtuig met bommenlast was neergestort op de kazerne tijdens het middaguur, toen er vele personen in het gebouw aanwezig waren. …  De reddingspogingen, ondernomen door de Hasseltse Brandweer, de Rood-Kruisafdelingen van Hasselt, Heusden en Zwartberg, geholpen door de mobiele hulpcolonne van Brussel, werden onmiddellijk georganiseerd en boden aan het publiek, dat de oefeningen in groot getal en met belangstelling volgde, een zeer interessant schouwspel". (4)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Inventaris VIOE - geraadpleegd op 04-12-2009 (3) Openbare Werken Hasselt van 1950 tot aan de fusie (2001) p. 78. (4) Het Belang van Limburg, 23-06-1952, p. 1.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
71323C0144/00L000 = 3-C-0144-L (muur) /71323C0144/00M000 = 3-C-0144-M
Naam van het gebouw vroeger: 
Kolonel Dusartkazerne
Periode of stijl: 
1874-1875
Stijl: 
eclecticisme
Vorige functie(s): 

kazerne en officierenmess

Huidige functie: 

administratief gebouw (Stad Hasselt)

Beschrijving buitengevel: 

Bakstenen muur met lisenen op een arduinen plint, en afgedekt door een arduinen dekplaat op klossen; achtzijdige hoektoren en een poortgebouw voorzien van een arduinen rondboogpoort, bekroond door kanteelwerk, en geflankeerd door twee getoogde vensters in een arduinen omlijsting met druiplijst, sluitsteen, hoekstenen en lekdrempel. (2)

Vorige bebouwing: 

Gebouw in eclectische stijl uit XIX B (?), met een beboomd ereplein (vier wilde kastanjelaars) afgesloten door een zeventien trav. lange, bakstenen muur met lisenen op een arduinen plint, en afgedekt door een arduinen dekplaat op klossen; twee achtzijdige hoektorens en een poortgebouw in de negende trav., voorzien van een arduinen rondboogpoort, bekroond door kanteelwerk, en geflankeerd door twee getoogde vensters in een arduinen omlijsting met druiplijst, sluitsteen, hoekstenen en lekdrempel. Hoofdgebouw met voorgevel van veertien trav. en drie bouwl. onder mansardedak (kunstleien). Eenvoudig bakstenen gebouw met verwerking van arduin voor de lekdrempels, trapezoïdale aanzet- en sluitstenen van de gemetste steekboogvensters. R., de z.g. Mess der officieren, gelegen in een tuin omgeven door een ijzeren hek met octogonale, bakstenen r.hoektoren. Alleenstaand gebouw van drie trav. en twee bouwl. onder mansardedak (kunstleien) met drie dakkapellen. Bakstenen gebouw met verwerking van arduin. Gevel gemarkeerd door twee hoeklisenen en een middenrisaliet met deur en rondboogvensters afgezet met arduinen pilasters op sokkel, arduinen trapezoïdale aanzet- en sluitstenen. Per bouwl. twee arduinen banden over de penanten. Over de gehele voorgevellengte, arduinen terras met deurvenster in de eerste en derde trav. (2)

De kazerne werd grotendeels afgebroken in de tweede helft van de jaren 1970. Even speelde de stad Hasselt met het plan in de plaats een nieuw administratief centrum te zetten op deze plek. Maar de plannen geraakte nooit van de tekentafel. De vrijgekomen ruimte werd ingericht als parking. (3)

Algemeen: 

- open bebouwing
- perceelgrootte: 179 m2 (gebouw-muur) + 9590 m2 (parking)

Referenties

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Openbare Werken Hasselt van 1950 tot aan de fusie (2001)
Titel: 

Openbare Werken Hasselt van 1950 tot aan de fusie (2001)

Ondertitel: 
Betreft Openbare werken van Staat, Provincie, Intercommunales en infrastructuurwerken van de gemeente en alle beslissingen van de Gemeenteraad en het Schepencollege, benevens als Toezichthoudende Overheid op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzi
Plaats van uitgave: 
Hasselt

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...