You are here

Kolonel Dusartplein 2 - Maastrichterstraat 120

Description

Het pand ligt op de hoek van het Kolonel Dusartplein en de Maastrichterstraat.

* 1925: "Solo-slim - Zaterdagavond werd in het welgekende Slaby-huis, 124, Maestrichterstraat, de eerste soloslim gespeeld. De gelukkige winner Paul Kusters, die voor zijne lange jaren praktijk in het Whisten overal gevreesd wordt, stak een ferm potje in zijn zak. De kaarten waarmee Paul opkwam waren: de elf klaveren hoog van den aas plus schuppen en harten aas. Als medespelers noemen we Guill. Vanstraelen, Jean en René Warson. Getuigen waren Hr. Jean Knapen, patroon van het welgekende plezierige koffiehuis en Jean Daniels. De solo-slim werd gespeeld op de laatste gift en vormde alzoo het «bouquet» van dit gezellig samenzijn. Proficiat Paul." (5) Het hoekpand had toen 124 als huisnummer.

* 1934: "Verkoop van een huis te Hasselt / Dinsdag 20 October om 2 uur, namiddag, ten herberge genaamd Café de la Concorde, te Hasselt, op den hoek der Maestrichterstraat, zal de notaris Goetsbloets, ten meestbiedend verkoopen: (...)." (10)

* 1946: "Meid gevr. vr alle werk Z.w. Thoelen, Maestrichterstraat 120 Hasselt." (12)

* 1952: "Openbare verkoop van hof en bouwland te Hasselt. / Donderdag 31 Juli 1952 om 3 uur in het Café de la Concorde bij de heer Herckens-Haenen Maastrichterpoort, zal Meester Jean Schoofs, notaris te Hasselt aan de meestbiedende verkopen: (…). (6)

* 1967: heropening van Café De la Concorde, uitbater Jos Billen (8)

* 1972: "Men vraagt bekwame kelner voor druk bezocht café, te beginnen op zaterdag 29 juli tijdens weekends. Evenals fulltime vanaf 16 augustus. Woensdag vrij. Tel. 011-23881. Café Stella bij Jos, Maastrichterstraat 120 Hasselt." (7)

* 1975: "Tombola - Winnende nummers van de tombola «Spaarkas de Jefkes», café Jos Billen, Maastrichterstraat 120, Hasselt, waar ook de prijzen zijn af te halen vóór 1 juli." (11)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Bouwvergunningen,Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 30-08-2012 (3) Plannen en tekeningen, Gevelrij Kolonel Dusartplein, 1986, dossiernummer 1642, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt (4) Hasselt toen en nu (1985), p. 101. (5) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 17-03-1929, p. 5. (6) Het Belang van Limburg, 19-07-1952, p. 8. (7) Het Belang van Limburg, 26-07-1972, p. 14. (8) Het Belang van Limburg, 29-12-1967, p. 6. (9) Het Belang van Limburg, 11-05-1974, p. 23. (10) Het Belang van Limburg, 20-10-1934, p. 6. (11) Het Belang van Limburg, 10-06-1975, p. 11. (12) Het Belang van Limburg, 05-08-1946, p. 8.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-543-H
Capakey: 
71022H0543/00H000
Naam van het gebouw nu: 
De Poort
Periode of stijl: 
2000
Architect: 
Architectenbureau Delhaise-Baert-Vanheeswyck (Hasselt)
Opdrachtgever: 
Bouwbedrijf Welkenhuysen-Bielen Zonhoven
Huidige functie: 

appartementen / handels- en kantoorruimte

Maastrichterstraat 120

2009: Apotheek De Voorzorg

Kolonel Dusartplein 2

2099: Kredietmaatschappij Germinal - De Voorzorg

Beschrijving buitengevel: 

Modern gebouw van vijf bouwlagen. Donkergrijze platen gevelbekleding. Rechthoekige ramen en deuren. Terrassen met vooruitstekend balkon.

Verbouwingen: 

- 2002: plaatsen van lichtreclames, in opdracht van De Voorzorg Apotheken cv Hasselt

Vorige bebouwing: 

Maastrichterstraat 120

Woonhuis / handelshuis; Hoekpand van vijf (?) traveeën en drie bouwlagen onder een schilddak. In 1964 werd een aanvraag gedaan voor verbouwingswerken naar ontwerp van architect André Vanlokeren uit Hasselt.

- (1925): café Slaby

- (1934)-1967: café de la Concorde

- 1967: café de la Concorde, café Stella bij Jos, café Jos Billen

- (?): café De Poort

Algemeen: 

- hoekpand - gesloten bebouwing - perceelgrootte: 396 m2

Referenties

Hasselt toen en nu (1985)
Titel: 

Hasselt toen en nu (1985)

Ondertitel: 
een confrontatie
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1985
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Odile Haenen (1967)

PDF icon Download (1007.71 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...