You are here

Koloniale Waren Janssens & Gilissen - Magazijn Baar (Koningin Astridlaan 85)

Description

Het magazijn is in 1931 gebouwd naar een ontwerp van architect Arthur Baar. Het magazijn werd in gebruik genomen door de firma 'Koloniale Waren Janssens & Gilissen'.

Nadat het bedrijf stopgezet werd, heeft het pand lange tijd leeggestaan. Momenteel (2010) is hier een cultuur- en dienstenhuis in gevestigd.

Arthur Baar bouwde dit magazijn voor de heer Gilissen, vlak naast zijn woonhuis. Baar heeft zijn best gedaan om de architectuur van Huibrecht Hoste na te bootsen, zodat de stijl van het magazijn conform is met die van het woonhuis. Hij maakt een bijna letterlijke vertaling van het Huis Gilissen in zijn ontwerp voor het Huis Sternotte. Maar de stijl van dit magazijn leunt door zijn sobere vormgeving dichter aan bij de nieuwe zakelijkheid dan bij het romantisch kubisme van Hoste; De verspringingen in de gevel zijn niet zo gedurfd, het is eenvoudiger en rechtlijniger gebleven.

* De term 'nieuwe zakelijkheid' zorgt voor heel wat verwarring. Bijna elke auteur heeft er een andere opvatting over. Meestal wordt de nieuwe zakelijkheid omschreven als een vrijere interpretatie van de internationale stijl. Het belang van standaardisatie en het gebruik van glas en staal om een lichte en open ruimte te bekomen, zijn de kenmerken. Hier is gekozen voor een ruimere opvatting. Onder nieuwe zakelijkheid wordt verstaan: een bouwstijl die afstapt van de overmatige decoratieve behandeling van het geheel. Het is een stijl die zoekt naar versobering en het functionele in het gebouw tracht te verwerken, zonder het hele gebouw te onderwerpen aan de functionele ideologie. Het gebouw is een sober geheel, waarvan de weinig versiering hoofdzakelijk constructief gebruikt wordt.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Kadaster KL 212 Afdeling 7 nr. 5361 (3) Inventaris VIOE - geraadpleegd op 12-12-2009

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
71327G0607/00B003 = 7-G-0607-B-003
Periode of stijl: 
1931
Architect: 
Arthur Baar (Hasselt 1886-1961)
Opdrachtgever: 
Paul Gilissen-Le Bon (Hasselt 1888-1968)
Stijl: 
nieuwe zakelijkheid, modernisme
Vorige functie(s): 

magazijn

1956: Firma Koloniale Waren Janssens & Gilissen

Huidige functie: 

2010: Cultuur- en dienstencentrum 'Pand Koloniale Waren' (Open Circuit)

Beschrijving buitengevel: 

* Magazijn en woonhuis, ca. 1935 n.o.v. architect A. Baar. Bakstenen gebouw van vijftien trav. en drie bouwl. onder platdak, voorzien van grote rechth. vensters, deuren en poorten. Horizontaliserend lijnenspel door gebruik van een grote variëteit aan materialen: breuksteen, arduinen blokken, baksteen en beton; de gevel wordt verlevendigd door erkers. (3)

* Het magazijn bestaat uit twee delen, een horizontaal gericht linkerdeel, en een verticaal gericht rechterdeel (de poort). Het rechterdeel heeft een blauwe hardstenen plint, opgevuld met gele natuursteen. De rest van het geheel bestaat uit lange verticale vensterstroken, die de lengte van het gebouw volgen. Het wordt bekroond door een bakstenen geheel, met uitspringende horizontale banden in blauwe hardsteen. Het linkerdeel heeft een uitgesproken horizontaal karakter door de horizontale vensterstroken op beide verdiepen, nog beklemtoond door de natuurstenen banden die over de gevel lopen. Het poortgedeelte springt lichtjes terug en vormt een goed geslaagde overgang tussen het verticale en horizontale. Dit gedeelte is even hoog als het rechterdeel, maar bevat dezelfde horizontale ramen als het linkerdeel. Het gebouw telt twee bouwlagen, waardoor een ingewikkelde skeletconstructie nodig was.

Algemeen: 

- gesloten bebouwing
- perceelgrootte: 5588 m2

Referenties

De Koloniale Waren - Janssens & Gilissen 1926-1977 (2008)
Titel: 

De Koloniale Waren - Janssens & Gilissen 1926-1977 (2008)

Jaar van uitgave: 
2008
Cover: 
Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)
Titel: 

Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)

Ondertitel: 
deel I, deel II (inventaris)
Jaar van uitgave: 
1998
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kunstencentrum Belgie koopt Pand Koloniale Waren (2009)
Titel: 

Kunstencentrum Belgie koopt Pand Koloniale Waren (2009)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
15/09/2009
Downloads

Een nieuwe kunstplek in Hasselt (2007)

PDF icon Download (1.83 MB)

Kunstencentrum Belgie koopt Pand Koloniale Waren (2009)

PDF icon Download (376.75 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...