You are here

Koning Albertstraat 17-19

Description

* 1937: "‘t Moderniseert. - Het bekrompen stadje der vorige eeuw heeft ook den weg van bloei gevonden. Hierin heeft de aanstaande toekomst wel haar deel. In alle hoeken der stad wordt er gebroken en gebouwd, gevels worden weggenomen, huizen vernield en na eenigen 'tijd verrijzen uit die puinen de prachtigste en modernste woon- en handelshuizen. Ja! Gansche nieuwe wijken schieten als uit den grond op. Wij hebben dit. alles van dichtbij kunnen bestatigen. Zoo hadden wij het geluk de werken te bezichtigen der Firma Haumont, het welgekende stoffenmagazijn der streek. De oude gebouwen voldeden niet meer aan de noodwendigheden van dezen tijd, het toenemende vertrouwen In deze firma, welke reeds 50 jaren bestaat, zag hare klienteel gedurig aangroeien en zag zich ten slotte verplicht, wilde zij hare bezoekers steeds volle voldoening schenken, haar magazijnen te verwijzen tot... AFBRAAK. Na lange studie werd het plan der vernieuwing opgemaakt. Niet alleen zouden de gebouwen verfraaid worden maar tot in de kelders afgebroken en aanzienlijk; vergroot. Daar het onmogelijk was alles ineens af te breken, wegens de voortzetting van den verkoop, werd er besloten in twee perioden te werken. — De eerste is sinds eenigen tijd aangevangen en zonder misrekening, zal het eerste deel gereed zijn tegen einde December '37. Dat deel zal de eigenlijke magazijnen, uitmaken. Daarna zal het tweede deel, de voorkant, aangepakt worden, welke dit gansch moderne gebouw geheel zal voltooien. 't Is een der grootste veranderingen welke wij mochten bezoeken. Om U een klein gedacht te geven dezer onderneming, geven wij U enkele cijfers. De gebouwen zullen een oppervlakte beslaan van ruim 1000 m2, terwijl er in den bouw meer dan 375 m3 brikken, 550 m3 beton en meer dan 100.000 Kgr. ijzer zal verwerkt worden. Het geheele gebouw zal door niet minder dan 7 a 800 electrische lampen verlicht worden en op de modernste wijze toegang verleenen aan het publiek. Een groot voorportaal rondom begrensd door uitstallingen, zal U brengen tot de verder naar achter gelegen ruime winkels. Wij twijfelen er dan ook niet aan of de opening dezer vergroote magazijnen zal voor Hasselt een gelegenheid zijn die, én de bewoners der stad én deze der omgeving in dichte drommen zal weten te trekken. Wjj wenschen dit van harte, zoo zal dit loffelijke initiatief der firma Haumont beloond worden, welke door haar veranderingen zeker medewerkt aan de moderniseering en vooruitgang der stad Hasselt." (5)

* 1938: "Wij hadden 't genoegen deze week een bezoek te brengen aan deze prachtige, nieuwe en gansch moderne magazijnen der groote handelsfirma Haumont-Haumont. Zij beslaan voor wat uitstalramen, lokalen en bureelen betreft, een oppervlakte van bijna een halve hectaar, en vormen een handels-complex dat waarlijk een groote stad waardig zou wezen. De uitstalramen, schitterend  verlicht, zijn opgesmukt en volgelegd door een kunstenaarshand, zoodat de kleur der stoffen en de smaakvolle keuze er tot hun volle waarde geraken. Al kijkend naar die prachtige étalagen, geraakt men onwillekeurig in de magazijnen, waar een talrijk en vriendelijk personeel U ontvangt en zeer beleefd, zonder aandringen, den bezoeker rond brengt langs de togen, kaften, legramen, waar alles uitgestald ligt, zoodat de kooper onmiddellijk zijn keuze weet te vinden. De groote attractie dezer magazijnen is ook nog dat de ingang «vrij» is, zoodat iedereen er in- en uit mag gaan, zonder zich zelfs tot koopen verplicht te zien. Voorwaar, een moderne inrichting, waardig voor de toekomst van Hasselt. Geen twijfel of de firma Haumont-Haumont zal bij dit alles nog in de gunst van het publiek stijgen. Wij wenschen haar in alle geval veel succes!" (6, 23)

* 1977: "Wij zoeken 3 goede okkasie blindsteekmachines, Strobel, klas 123-10 met kwikstopmotor. Gelieve prijsoffertes en ouderdom van de machines te sturen aan pvba Haumont Haumont, 17-19 Koning Albertstraat 3500 Hasselt." (8)

* 1979: "De modehuizen Haumont hebben zich wéér eens in 'n nieuw kleedje gestopt! Alles is er frisser, jeugdiger en aantrekkelijker. Van de Koning Albertstraat tot de Cellebroedersstraat (meer dan 100 m lengte!) vindt de modebewuste dame alles, maar dan ook alles op gebied van lentemode. (9)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Hasselt intra muros (1989), pp. 140-143. (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 29-04-2013 (4) Het Belang van Limburg, 03-10-1937, p. 10. (5) Het Belang van Limburg, 24-10-1937, p. 2. (6) Het Belang van Limburg, 25-09-1938, p. 2. (7) Het Belang van Limburg, 21-09-1946, p. 11. (8) Het Belang van Limburg, 06-07-1977, p. 19. (9) Het Belang van Limburg, 26-02-1979, p. 24. (10) Het Belang van Limburg, 18-05-1977, p. 13. (11) Het Belang van Limburg, 30-09-1967, p. 6. (12) Het Belang van Limburg, 05-03-1988, p. 12. (13) Het Belang van Limburg, 13-02-1938, p. 9. (14) Het Belang van Limburg, 07-03-1990, p. 14. (15) Het Belang van Limburg, 14-10-1992, p. 9. (16) Het Belang van Limburg, 20-03-1991, p. 32. (17) Het Belang van Limburg, 03-04-1960, pp. 14-15. (18) Het Belang van Limburg, 21-03-1963, p. 5. (19) Het Belang van Limburg, 14-12-1990, p. 29. (20) Het Belang van Limburg, 23-03-1991, p. 14. (21) Het Belang van Limburg, 17-09-1998, p. 16. (22) Het Belang van Limburg, 27-07-2000, p. 1. (23) Het Belang van Limburg, 27-11-1938, p. 10. (24) Het Belang van Limburg, 29-06-1952, p. 11.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-880-T / 1-H-880-V
Capakey: 
71022H0880/00T000 / 71022H0880/00V000
Naam van het gebouw vroeger: 
Huis Haumont-Haumont
Periode of stijl: 
1936-1937
Architect: 
A. Dautzenberg (18)
Opdrachtgever: 
Emile Haumont-Haumont (Rutten 1903-Hasselt 1976)
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1937: Emile Haumont (+1976) X Irma Haumont (+1995)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

Nrs. (15-)17

- 1938-1990: kledingwinkel Huis Haumont / HHH - Haumont-Haumont-Hasselt (13, 14, 24); doorlopend tot aan de Cellebroedersstraat (11) en privéparking voor de modehuizen Haumont aan de Ridderstraat (10)

- 03-1991 (opening)-2000/2001: kledingwinkel Kreymborg (19, 20, 21, 22)

Nr. 19

- 1954-1990: kledingwinkel HHH - Haumont-Haumont-Hasselt; doorlopend tot aan de Cellebroedersstraat (11) en privéparking voor de modehuizen Haumont aan de Ridderstraat (10)

- 21-03-1991: Perry Sport (16, 19)

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2009: Hema (nr. 17), boetiek Esprit (nr. 19)

Verbouwingen: 

Nrs. 17-19

- 1960: verbouwingswerken (17)

- 1966: moderniseringswerken (12)

- 1978: verbouwen van uitstalramen, in opdracht van Haumont nv Hasselt, naar ontwerp van Bureau d'Urbanisme d'Architecture et d'Arts associés sprl Luik

Nr. 17

- 1954: toevoeging pand nr. 19

- 1995: verbouwen van handelspand, in opdracht van Hema België nv Ukkel

- 2001: aanpassen van lichtreclame, in opdracht van Hema België nv Ukkel, naar ontwerp van architect Saskia Mussels uit Genk

Nr. 19

- 1990: verbouwen van voorgevel, in opdracht van Haumontex nv Hasselt, naar ontwerp van Architectuurbureau (?) uit Luik

- 2001: verbouwen van een winkel, in opdracht van Esprit België Retail nv Antwerpen, naar ontwerp van Atelier De Bondt bvba Antwerpen

- 2005: verbouwen van winkel, in opdracht van Esprit België Retail nv Antwerpen, naar ontwerp van Atelier De Bondt bvba Antwerpen

Vorige bebouwing: 
Algemeen: 

- gesloten bebouwing
- perceelgrootte (nr. 17): 738 m2
- perceelgrootte (nr. 19): 820 m2

Referenties

1888-1988 / Haumont is honderd jaar jong (1988)
Titel: 

1888-1988 / Haumont is honderd jaar jong (1988)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
05/03/1988
Pagina('s): 
12
Buitenlandse ketens veroveren beste winkelpanden in Hasselt (1992)
Titel: 

Buitenlandse ketens veroveren beste winkelpanden in Hasselt (1992)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
14/10/1992
Pagina('s): 
9
Confectiezaak «Haumont» onder Nederlandse koepel (1990)
Titel: 

Confectiezaak «Haumont» onder Nederlandse koepel (1990)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
14/12/1990
Pagina('s): 
29
De nieuwe magazijnen Haumont-Haumont te Hasselt (1938)
Titel: 

De nieuwe magazijnen Haumont-Haumont te Hasselt (1938)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
25/09/1938
Pagina('s): 
2
De start van Perry Sport in België is in Hasselt! (1991)
Titel: 

De start van Perry Sport in België is in Hasselt! (1991)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
20/03/1991
Pagina('s): 
32
Ellende in het Slop van de Cellebroedersstraat / Kankerplek van Hasselts Woonprobleem (1950)
Titel: 

Ellende in het Slop van de Cellebroedersstraat / Kankerplek van Hasselts Woonprobleem (1950)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
02/09/1950
Pagina('s): 
1, 2
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Haumont-Haumont 75 jaar! (1963)
Titel: 

Haumont-Haumont 75 jaar! (1963)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
21/03/1963
Pagina('s): 
5
Kreymborg in de Koning Albertstraat (1991)
Titel: 

Kreymborg in de Koning Albertstraat (1991)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
23/03/1991
Pagina('s): 
14
Modeketen Kreymborg doekt alle winkels op (2000)
Titel: 

Modeketen Kreymborg doekt alle winkels op (2000)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
27/07/2000
Pagina('s): 
1
Downloads

Kreymborg in de Koning Albertstraat (1991)

PDF icon Download (94.41 KB)

Overlijdensbericht André Haumont (2010)

PDF icon Download (20.97 KB)

Overlijdensbericht Irma Haumont (1995)

PDF icon Download (54.18 KB)

Overlijdensberichten Emile Haumont (1976)

PDF icon Download (56.07 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...