You are here

Description

Omstreeks 1952 trachtten drie pioniers Albert Luyckx, Jef Smeets en Jos Hermans in Spalbeek een nieuwe jeugdbeweging voor de studerende jeugd op de been te brengen. Hun eerste pogingen verzandden evenwel omwille van een totaal gebrek aan belangstelling. 

Twee jaar nadien nam Albert Claes onder impuls van pastoor Boonen een tweede initiatief, ditmaal met succes. Er werd gestart met vijftien leden. Toen vijf jaar later aangesloten werd bij de landelijke K.S.A.-organisatie, was het ledenaantal inmiddels opgelopen tot vijftig jongeren.

Aanvankelijk vonden de vergaderingen plaats in een lokaal van het oud gemeentehuis, later in de eetzaal van de meisjesschool. Toen bleek dat ook hier de ruimte te krap toegemeten was, kreeg de K.S.A. twee lokalen in het gemeentehuis ter beschikking.

Onze studentenbeweging was op een onvoorwaardelijke discipline geschoeid. De jongens woonden de vergaderingen bij in uniform, de leiding eiste een onvoorwaardelijke tucht en hun optochten door de gemeente waren omzeggens militair gedrild. Bij de dagelijkse misvieringen waren de leden verplicht hun uniform te dragen, al werd er na enkele jaren overgeschakeld naar de gewone burgerkledij.

De beweging gaf periodisch haar eigen blad uit, gekend onder de naam "Demergolfjes". Zelfs de plaatselijke volleybalploeg Spavoc vond haar ontstaan in de schoot van de K.S.A.

De leiders trachtten hun jongens vooral bewust te maken van het leven in de natuur. Om die reden werd uitgekeken naar tenten en naar keukenmateriaal om het jaarlijkse kamp in optimale omstandigheden te laten plaatsvinden.

De huidige maatschappij evolueert evenwel zodanig snel dat het idealisme van de jongeren andere aantrekkingspolen vond. Wellicht kan een meer eigentijdse vormgeving opnieuw het vuur in de pan doen slaan.

Uit: Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006), pp. 121-122.

* Vanaf 1 september 2015 dragen alle afdelingen van de jeugdbeweging KSJ-KSA-VKSJ de naam van de koepelorganisatie: KSA.

Fiche

Name: 
KSA Godsheide
Alias: 
Katholieke Studenten Actie
Datum van oprichting: 
1959
Specifieke kenmerken: 

christelijke jeugdbeweging

Soort organisatie: 

Multimedia

Referenties

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)
Titel: 

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...