You are here

Landbouw in Kuringen, Stokrooie en Schimpen

Description

In Kuringen werkte tot de jaren 1930 de helft van de actieve bevolking in de landbouw. In Schimpen oefende zelfs een meerderheid van de bevolking het zelfstandig landbouwer uit. Van de rest van de Schimpenaren boerde zowat iedereen in bijberoep. En in Stokrooie was in 1945 meer dan 80% van de bevolking landbouwer: 876 op 1075 inwoners.

 

Ruim twee derde van de totale oppervlakte van Kuringen werd dan ook bewerkt of was weide- en grasland. Rogge, haver, aardappelen en voederbieten waren de voornaamste gewassen. De verkoop van boter was een belangrijke bron van inkomsten en daarom had ook elke boerderij enkele koeien. Een middelgrote boerderij bezat ongeveer 4 ha aan gronden. In Schimpen waren veel gronden in het bezit van de familie Goetsbloets en een zekere Cleeren. Ook de kerkfabriek van Hasselt had eigendom in Schimpen. De Boswinning bezat in de jaren 1930 52 ha. 
 

Jaartal  Aantal landbouwers  Aantal inwoners 
 1906  202  1796
 1907  207  1867
 1908  206  1913
 1909  209  1937

Aantal beroepslandbouwers en gelijkgestelde gemeenschappen (meer dan 1 ha) in Kuringen

In die jaren '30 was de arbeid van de landbouwer in de eerste plaats handenarbeid. Toch was de hulp van machines onontbeerlijk. Iedereen beschikte over een dorsvleugel, een ploeg en een eg. Voor het overige werd een ruilsysteem gehanteerd: soms werd er bij een buur een paard geleend om de ploeg te trekken, in ruil werd geholpen bij het dorsen of het mest varen. De meeste inkomsten haalde een boer uit de veeteelt: op momenten met een goede verkoop van vee, verdiende hij 4 à 5000 fr. per maand. Maar op enkele uitzonderingen na, werd er weinig aan een echt economisch beleid gedaan. De bedoeling van de landbouwers was vooral de zelfvoorziening: met de opbrengst dreven ze geen echte handel, maar probeerde men vooral aan de eigen behoeften te voldoen.

 

De boerenfamilies hadden veelal grote gezinnen, woonden in een huurhuis en een enkele keer in een eigen woning. De betaling gebeurde eens per jaar, het huurgeld bedroeg ongeveer 1.000 fr. per hectare. Voor het overige waren er weinig uitgaven. De boeren hadden immers niet veel inkomsten in baar geld nodig om in hun levensnoodzakelijke behoeften te voorzien.

Uit: Kuringen Sint-Jansheide Schimpen Tuilt Stokrooie / Warm aanbevolen, pp. 44-45.

Fiche

Datering: 
--

Referenties

Kuringen Sint-Jansheide Schimpen Tuilt Stokrooie / Warm aanbevolen (2004)
Titel: 

Kuringen Sint-Jansheide Schimpen Tuilt Stokrooie / Warm aanbevolen (2004)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...