Leduc Jacques - uit: Kunst in de Kijker - 81 (1999)

Description

JAC. LEDUC

Al vele decennia is Jac. Leduc een gevestigde waarde in het Limburgs kunstleven. Hij is Ophovenaar van geboorte (°27 augustus 1921), maar kan niettemin beschouwd worden als een volbloed Hasselts kunstenaar. Door zijn opleiding aan de Stedelijke Academie in de klas van Lucien Nolens, kreeg hij aansluiting bij de vernieuwende tendensen in de Limburgse kunst tijdens het interbellum. Na de oorlog ging hij gestaag zijn eigen weg: het donkere palet van zijn olieverfwerken lichtte steeds meer op, de voorstellingen werden almaar transparanter.

Een belangrijke vernieuwing vond plaats in 1972 toen hij zich in het Frans Masereelcentrum te Kasterlee ging bekwamen in de kunst van de lithografie. Hierin vond hij een geschikt expressief medium waarvan hij, naast de artistieke, ook de technische vaardigheden wist te verwerven. Verschillende bibliofiele uitgaven kwamen zo tot stand, onder meer de bundels 'Hasselt Gisteren en Vandaag' (1976 en 1981). Hierin zet Jac. Leduc zijn nauwgezette waarnemingen met een suggestieve beeldtaal op papier. Uit hetzelfde aanvoelen van gebouwenschoon ontstond in 1988 de verzameling van zijn, deels met aquarel gehoogde, pentekeningen over Herkenrode.

De horizon van Jac. Leduc is almaar ruimer geworden. Zo vindt hij gepaste onderwerpen voor zijn werk in grootsteden als Brussel, Antwerpen, Amsterdam, Londen en Parijs. Daarnaast vertoeft hij graag in havens waar de tinteling van het water en de grafische verticaliteit van de zeilboten een rijke inspiratiebron vormen. Tenslotte wordt hij ook aangetrokken door het unieke licht van de Provence.

Zijn werk is nooit beperkt tot een louter visuele impressie. Het is steeds zintuiglijk in de breedste zin van het woord: hij laat de bloemen geuren op de Grote Markt van Brussel, de vlaggen wapperen aan het Antwerpse stadhuis, het water klokt in zijn Oostendse havengezichten, de zon brandt in de Provence, de nacht valt over de grootstad ...

In 1997 schonk Jac. Leduc een reeks van 47 litho's met Hasseltse gezichten, uit de bundels 'Hasselt Gisteren en Vandaag' aan het Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof. Het is een grote artistieke én documentaire verrijking van de museumverzameling. 

[...]

HASSELT GISTEREN EN VANDAAG: DE STAD OP STEEN

In de tweedelige bibliofiele uitgave 'Hasselt Gisteren en Vandaag' heeft Jac. Leduc een artistiek tijdsbeeld op papier gezet. Hij creëerde op basis van talrijke schetsen uit de jaren 1960-1979 een monumentale reeks van 41 litho's.

De stadslandschappen van Jac. Leduc zijn nooit voorspelbaar. Steeds zijn de onderwerpen met zorg gekozen; vaak is de keuze verrassend. Het is immers niet de bedoeling van de kunstenaar om louter een aantal 'mooie hoekjes' te bundelen. De reeks litho's kan beschouwd worden als een grafische doorlichting van een stad in evolutie. Dit komt ook tot uiting in de dualiteit van de titel 'gisteren-vandaag'.

Als men anno 1999 de beide boekdelen opnieuw ter hand neemt, blijkt dat doorheen de jaren veel van wat bij de uitgave nog 'vandaag' was, ondertussen 'gisteren' geworden is. Hierdoor krijgt de verzameling, naast de onbetwiste artistieke waarde, ook een groeiend documentair belang.

In de weergave van het stadsbeeld is Jac. Leduc eerlijk en getrouw, maar tegelijk ook verrassend origineel. De getrouwheid ligt in het feit dat hij de stad weergeeft net zo mooi of lelijk als ze is; gebouwen worden niet verfraaid en verkeersborden worden niet geweerd. Toch weet de kunstenaar veel toe te voegen aan de realiteit. Zo treffen de litho's door de perfecte kadering van het onderwerp, door de subtiele balans tussen licht en donker, door het juiste evenwicht van horizontaal en verticaal. Als men de stad door het oog van de kunstenaar ziet, merkt men dat men vaak ziende blind is. 

[...]

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...