You are here

Description

* 1945: "Not. Jean Schoofs te Hasselt. Dinsdag, 3 Juli, om 9.30. u., verzoek erfg. Stappers-Nusselein, openb. verkoop te Hasselt, Leopoldplaats 13. / Allerhande goede meubels: keukenmeubels. Cuisinière. Slaapkamer. Salon kompleet - secrétaire (antiek) - zetels; wollen en pluimen matrassen; dekens. - Kleine voorwerpen als: servies - potten, schilderijen. Komptant." (5)

* 1945: "De 'Société d'Electricité de la Campine' te Hasselt, vrgt bekw. chauffeur vr personenwagen. Z. aanb. op het bureel, Leopoldplaats 13 Hasselt." (6)

* 1946: "Bij de Nat. Federatie der Verminkten van Arbeid en Vrede / Vrienden, medeburgers, slachtoffers van arbeid en vrede, langs dezen weg richten wij ons bijzonder tot u. Wordt lid onzer Federatie en werf tevens nieuwe leden aan. Zoo wordt onze afdeeling sterk: en hoe sterker onze bond wordt, zooveel te meer kunnen wij bekomen voor onze verminkten. Onze rechtvaardige eischen worden stilaan meer ingewilligd en wij zullen niet nalaten aan te dringen vooraleer wij helemaal voldoening bekomen hebben. / Wij brengen tevens ter kennis dat onze leden bons voor fietsbanden kunnen bekomen tegen afgifte van een medisch getuigschrift aan den secretaris hunner afdeeling. Dit geldt alleen voor verminkten aan het onderlichaam. Binnenkort komt er ook een bijkomende kolenbedeeling voor de gebrekkigen. Dus vrienden sluit aan en wacht niet langer. U zelf hebt er alle belang bij. / Voor de afdeeling Hasselt-St.Truiden wendt u tot: A. Janssens, Leopoldplaats 13 Hasselt elken Zondag van 10 tot 12 u. en in de week na 6 uur." (7)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Inventaris VIOE - geraadpleegd op 31-01-2012 (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 19-10-2012 (4) Plannen en tekeningen, Gevelrij Leopoldplein (binnenzijde kleine ring), 1986, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt (5) Het Belang van Limburg, 23-06-1945, p. 2. (6) Het Belang van Limburg, 19-07-1945, p. 2. (7) Het Belang van Limburg, 04-10-1946, p. 3.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-850-R-2
Capakey: 
71022H0850/00R002
Periode of stijl: 
begin 20ste eeuw
Stijl: 
eclecticisme, neoclassicisme
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- tot 1945: Stappers-Nusselein (5)

- 1945: Société d'Electricité de la Campine (6)

- (1946): A. Janssens (7)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 1945: bureau Société d'Electricité de la Campine (6)

- bruidsmode Issa Moda (+ nr. 15) - verhuist naar Thonissenlaan 82

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

Beschrijving buitengevel: 

Bakstenen huis, wit geverfd, van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak met kroonlijst (waaronder versierde panelen). Rechthoekige deur en ramen in bordeauxrode raamkozijnen. Linkse travee: rechthoekige glazen deur in eerste bouwlaag, hoefijzerboogramen in tweede en derde bouwlaag. Onder raam tweede bouwlaag zwart-wittekening van twee adelaars. Rechtse travee: lang versierd rechthoekig raamkozijn, stompe hoefijzerboogramen in tweede en derde bouwlaag. In tweede bouwlaag balkon met balustrade voor raam. (2) Pand vormt een geheel met nr. 15.

Verbouwingen: 

- 1978: verbouwen van een winkel, naar ontwerp van architect Guy Peeters uit Hasselt

- in 1986 waren de ramen van dit pand steekboogvormig? (4)

Algemeen: 

- gesloten bebouwing
- perceelgrootte: 120 m2

Referenties

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...