You are here

Description

* 1944: "Hasselt ademt weer vrij! / (…) Maandag 11 September / Reeds in den morgend kondigde de Engelsche Radio aan dat Hasselt bevrijd was. Dat wisten we reeds lang, maar 't is een bewijs te meer voor ons dat de B.B.C, nooit gelogen heeft. Alles verliep rustig, 't Volk mocht nog de Amerikanen toejuichen, die voor Zonhoven en de bevrijding van de Kempen aan 't strijden waren en met hun auto's en tanks voorbijsnorden. Rond 5 u., terwijl 't kanon nog heel nabij vuurde, kwam een Duitsche vliegenier, op meer dan 10.000 m. boven de stad gevlogen. Men zag hem een oogenblik zakken en toen vielen er drie bommen uit zijn helsch machien - en die kwamen op de stad terecht. 't Meest getroffen plein was voorzeker de Fruitmarkt, waar 't huis van fotograaf Van Manshoven waarlijk tegen den grond gedrukt werd. Terstond was 't Rood Kruis en de P.L.B, ter plaatse, Gelukkig waren er niet veel gekwetsten en van het aantal dooden wist men nog niets. Ongelukkig lagen nog onder de puinen bedolven de twee kinderen van Mr Van Manshoven en de dienstmeid. De P.L.B, zette alles in het werk om tot de redding te kunnen overgaan. Ondanks gevaarvolle ondernemingen, waarbij vier dappere jongens van de P.L.B, zelfs werden ondergegraven, heeft men slechts 2 slachtoffers kunnen ontzetten en moesten eilaas het lijkje van de kleine Maggy Manshoven worden bovengehaald. Ook Mme Bleux-Moelants en Guy Goossens hadden 't met hun leven moeten bekoopen. Nog een andere bom viel door het dak der woning van Dr. Bisoux, op de Leopoldplaats, kwam terecht in den gang, doch ontplofte gelukkig niet. Verder viel er nog een bom in de Prinsenstraat, doch zonder erge gevolgen. Zoo eindigde de dag vol angst, doch weldra was iedereen hersteld, omdat men de verzekering had opgedaan dat 't geen Duitsch geschut, opgezet ten Noorden van ‘t Kanaal, had verricht. Dat hadde voor Hasselt erger gevolgen kunnen hebben dan ‘t voorbijvliegen van dien eenzieligen en raven wreeden Duitschen vliegenier. Rond den avond was weer alles kalm en volgde men oplettend 't zwaar kanongebulder, dat ver over 't Kanaal zijn doelwitten scheen te vermorzelen. (…)" (4)

* 1950: "Dr. Jean Bisoux, Leopoldplaats 24 Hasselt, zal vanaf 8 Mei z'n raadplegingen hernemen." (5)

* Mijn ouders woonden hier voor 1944. De zes kinderen zouden hier allemaal geboren zijn. Ik, als vierde kind, ben hier op 21-09-42 geboren. Ik herinner me foto's te hebben gezien van de schade berokkend door een 'vliegende bom' die niet ontplofte. Gedurende de zomerperiode speelde de Koninklijke Harmonie van Hasselt iedere donderdagavond klassieke muziek op de kiosk (recht over ons huis). We mochten 'muisstil' naar deze concerten luisteren vanaf het balkon op de tweede verdieping. Ik was toen 5 jaar oud. Ik hou aan deze avonden een heerlijke herrinnering. Waarschijnlijk is het in die periode dat mijn liefde voor klassieke muziek begon. Ik ben nu bijna 71 en kijk met bewondering naar mijn 19-jarige kleindochter die op een heel spontane manier op haar 5 jaar piano leerde spelen en nog steeds lessen neemt. (6)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Inventaris VIOE - geraapleegd op 22-06-2010 (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 25-10-2012 (4) Het Belang van Limburg, 12-09-1944, p. 2. (5) Het Belang van Limburg, 03-05-1950, p. 4. (6) Schriftelijke mededeling Myriame Fierens-Bisoux, d.d. 03-09-2013

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
5-F-402-B-2
Capakey: 
71325F0402/00B002
Periode of stijl: 
1900 (gedateerd)
Stijl: 
eclecticisme
Vorige functie(s): 

woonhuis / praktijkruimte

- (1942): dokter Jean Bisoux (4) X Marie-Louise Desquiens

Huidige functie: 

appartementen / kantoorruimte

2011: architectenbureau Wilkenhuysen

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Enkelhuis in eclectische stijl, met neogotische en neotraditionele elementen; twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (kunstleien). Getrapt dakvenster boven de linkertravee, dakvenster in tuitgeveltje boven de rechtertravee, geflankeerd door twee spietorentjes (nvdr: gevelstenen 'jaar' en '1900'); de travee zelf is afgelijnd d.m.v. verankerde pilasters; de linkertravee vertoont een erker op de tweede bouwlaag, met neogotische tracering en dito bekronend balkon. (2)

Verbouwingen: 

- 1997: verbouwen van appartementsgebouw (renovatie en toevoeging van lift en terrassen), in opdracht van Truwil cva & Wilmar cva Zonhoven, naar ontwerp van architectenbureau Wilkenhuysen uit Zonhoven

Algemeen: 

- burgerhuis
- gesloten bebouwing
- perceelgrootte: 303 m2

Referenties

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Jean Bisoux (1985)

PDF icon Download (50.7 KB)

Overlijdensbericht Marie-Louise Desquiens (1998)

PDF icon Download (30.38 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...