You are here

Leopoldplein 4-6-8-10-12

Description

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 05-03-2012 (3) Het Belang van Limburg, 15-06-1963, p. 11. (4) Het Belang van Limburg, 15-07-1939, p. 6. (5) Het Belang van Limburg, 20-02-1937, p. 6. (6) Het Belang van Limburg, 10-04-1946, p. 12. (7) Het Belang van Limburg, 21-09-1935, p. 2. (8) Het Belang van Limburg, 16-05-1981, p. 6. (9) Het Belang van Limburg, 27-11-1971, p. 11.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
5-F-410-R
Capakey: 
71325F0410/00R000
Naam van het gebouw vroeger: 
Residentie van Eyck (3)
Naam van het gebouw nu: 
Residentie van Eyck
Periode of stijl: 
1963-1964
Architect: 
Leopold Smeesters (Zoutleeuw 1909-Sint-Truiden 1978)
Vorige functie(s): 

appartementen / handels- en kantoorruimten (3)

Nr. 4.

- (1971): Bank van Parijs en van de Nederlanden

Huidige functie: 

appartementen / handels- en kantoorruimten

Nr. 4.

2012: reisbureau Joker

Beschrijving buitengevel: 

2012 - Stenen gebouw van vijf bouwlagen en twaalf traveeën onder een plat dak. Linker- en rechterdeel zijn twee identieke onderdelen van telkens drie traveeën en vijf bouwlagen. Linkse travee: traveebrede ramen met balkons waarvan bovenste verhoogd in punt. Centrale travee: toegang in eerste bouwlaag, erboven telkens twee ramen, bovenste bouwlaag wordt gedeeld met rechtertravee en bestaat volledig uit glas en heeft een balkon. Rechtse travee: traveebrede ramen met balkons. Middendeel met grote glaspartijen springt naar binnen. Rechthoekige ramen, balkons in bovenste bouwlaag.

Verbouwingen: 

- 1964: bouwen van appartementen, naar ontwerp van architect Leopold Smeesters uit Sint-Truiden

- 2007: herbestemming van deel van kantoorruimte, gelegen 1ste verdieping, tot 2 appartementen, naar ontwerp van architect Frank Bertels uit Hasselt
- 2008: projectontwikkeling handelsruimtes (nr. 8), naar ontwerp van architect Frank Bertels uit Hasselt

Vorige bebouwing: 

Nrs 2bis + 4

* 1939: "Openbare verkoop van twee renteniershuizen te Hasselt / Maandag 31 Juli 1939 om 2 u. namiddag te Hasselt in de Hotel Schreurs (Nieuwstraat) zal Notaris Gruyters openbaar en ten meestbiedende verkoopen: Stad Hasselt / 1) Schoon en goedgelegen renteniershuis met toebehoorten en tuin, groot 01 a. 75 ca. gelegen “Leopoldplaats Nr 2-bis” sectie F nr. 412-w, palende de Leopoldsplaats, Mej. Billen Maria Stephania; Mr Valkenborg-Walbourgh Victor (nvdr: Sint-Truidersteenweg 7); de garage George en verkooper. Het huis heeft schoone kelder. Op 't gelijksvloers: gang, groote zaal, eetzaal, keuken, varanda en verders tuin. Op de 1ste verdieping: kamer met balcon, slaapkamer en kamer op de achterkeuken. Op de 2de verdieping: 2 slaapkamers, verders mansarde en zolder. In gebruik bij Mr. Stevens. 2) Schoon en goed gelegen renteniershuis met toebehoorten en tuin, groot 1 a. 30 ca. gelegen “Leopoldplaats nr. 4” sectie F. nr. 412-x palende het voorgaande; de garage George en Mr. Requilé-Govaerts (nvdr: nr. 6). Het huis heeft schoone kelder. Op 't gelijkvloers: gang, groote zaal, eetzaal, keuken, veranda en verders tuin. Op de 1ste verdieping: kamer met balcon, slaapkamer en kamer op de achterkeuken. Op de 2de verdieping: 2 slaapkamers, verder mansarde en zolder. In gebruik bij M. Thys. Door hunne schoone ligging zijn deze huizen bijzonder geschikt voor rentenier, beambte, enz. Voor 't bezichtigen en plan zich te wenden ter studie van Notaris Gruyters, Guffenslaan 5-A." (4)

Nr. 6.

* 1937: "Studie van Mter Fernand Requilé, pleitbezorger te Hasselt / Uittreksel / Door exploot van deurwaarder Paul Koninckx te Hasselt, in dato vijftienden Februari negentien honderd zeven en dertig, geregistreerd, heeft Dame echtgenoote van (…), schaliedekker, wonende te Hasselt, (…), met haren echtgenoot, tegen dezen laatsten eenen eisch tot scheiding van goederen ingesteld. Mter. Fernand Requilé, pleitbezorger bij de Rechtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Hasselt, er wonende Leopoldsplaats, nummer 6, is als dusdanig aangesteld geweest voor eischeres en zal voor haar waarnemen op gezegd exploot. / Voor eensluidend afschrift. /Hasselt, den 18 Februari 1900 zeven en dertig. / (get.) Requilé, Fernand." (5)

Nr. 8.

* 1946: "Gevr. gde bovenmeid, kunn. met kinderen omgaan: Mad. Gielen, 8 Leopoldplaats Hasselt." (6)

Nr. 12.

* 1935: "Tandarts Alb. Colemont heeft zich gevestigd als tandarts op de Leopoldsplaats nr. 12." (7)

Algemeen: 

- gesloten bebouwing
- perceelgrootte: 985 m2

Referenties

Downloads

Overlijdensbericht Fernand Requilé (1981)

PDF icon Download (30.89 KB)

Overlijdensbericht Florentine Govaerts (1997)

PDF icon Download (26.18 KB)

Overlijdensbericht Victor Valkenborg (1953)

PDF icon Download (32.79 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...