Les Vrais Amis - De Ware Vrienden / Climax – uit: Toneelleven (1964)

Description

De twee Hasseltse toneelverenigingen “K.M. DE WARE VRIENDEN” en “CLIMAX” zullen vanaf dit speeljaar onder één bestuur werken voorgezeten door de heer G. Aerden, en samengesteld uit bestuursleden van beide verenigingen.

Na het suksesvolle proefseizoen 1963-’64, tijdens hetwelk zowel spelpeil als publieke belangstelling in stijgende lijn gingen, zal dit nieuwe ensemble ook tijdens het speeljaar 1964-1965 de Hasseltse toneelliefhebbers op een select repertorium vergasten.

Toneel is op de eerste plaats volksopleiding en kultuur, en wordt ook alleen in die vorm door de officiële instanties erkend. Het element ontspanning is vanzelfsprekend niet te verwaarlozen, maar mag slechts als aanvulling dienen. Dat dit doel door K.M. De Ware Vrienden – Climax nagestreefd wordt, blijkt voldoende uit het speelplan 1964-1965:
 
De eerste produktie, het blijspel van Aldo de Benedetti “Wat doe jij hier?” ging reeds door op 25 september en 2 oktober jl. Bert Swerts voerde de regie in een dekor van Pol Aerden. Het was een goed gekozen openingsstuk in het kader van de jaarlijkse Hasseltse herfstfoor en de opvoering oogstte een verdiend sukses.
 
Op 13 en 20 november e.k. konfronteert gastregisseur Johan Van der Bracht de toeschouwer met het veelbelovende wereldsukses van de Amerikaanse auteur Tenessee Williams, “Tramlijn Begeerte”. Een sterk karakterstuk, dat voor een te jeugdig publiek voorbehoud vraagt.
 
Op 19 en 26 januari 1965, opvoering van “Wie krijgt een baby?”, een onvervalste Duitse klucht (posse) van Sturm en Jacobstetter. Regie: Rita Smets.
 
Op 2 en 9 april 1965 regiseert Georges Meeuwis een psychologisch werk van William Gibson, “De Wonderdoenster”. Het is de geschiedenis van het blinde en doofstomme meisje Helen Keller. Een ontroerend document over een historisch gebeuren, dat overal ter wereld met evenveel sukses werd opgevoerd.
 
Het speeljaar wordt besloten in de zomer 1965 met een komediantenrevue 1965, getiteld “Ten huize van Jules Klock”, een prettige fantasie met en rond teksten van deze gekende Hasseltse revueschrijver. Het geheel wordt gemonteerd door Constant Raymaekers en Bert Swerts en geregisseerd door de eigen regisseurs. Alleszins een goede ontspanning voor publiek en akteurs waar ook de oudere Hasselaren eens hun herinneringen kunnen terugvinden…
 
Het weze nog vermeld dat alle voorstellingen op vrijdagen doorgaan, met aanvang te 20 h zeer stipt. Plaats: Schouwburg De Ware Vrienden, Grote Markt, Hasselt. Voor alle inlichtingen wende men zich tot het sekretariaat, Jasmijnstraat 23, Hasselt.
 
[…]
 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...