You are here

Leynen, Jef (1880-1936)

Description

Jef Leynen, geboren in Hasselt in 1880, en jongere broer van veearts Louis Emile Leynen, studeerde aan het Sint-Jozefscollege en rechten aan de KULeuven waar hij wel geen examens aflegde. Na zijn studies in Leuven vestigde hij zich in zijn geboortestad als wijnhandelaar.

Leynen schreef melancholische gedichten en verhaaltjes en gaf ook vaak voordrachten. De enige bundel, Liederen van innigheid, uit 1923 werd geïllustreerd met werk van de hand van zijn goede vriend en kunstenaar Gaston Wallaert.

In 1910 werd hij redactiesecretaris van het tijdschrift ’t Daghet in Den Oosten.

Na zijn overlijden in 1936 verscheen in 1937 het Gedenkboek Jef Leynen.

Weetjes: 

* Leynen zou korte tijd een relatie gehad hebben met de Antwerpse schrijfster Alice Nahon (1896-1933). Volgens een anekdote zou hij zich ooit eens verstopt hebben bij zijn buren toen zij bij hem aanbelde.

* 1936: "God heeft een Dichter, wien bloemen en sterren, maanlicht, schoonheid, adel en goede menschen oneindig lief waren, op 27 Oogst, in zijn Eeuwige Hovingen gewild. Jef Leynen. Een dichter zooals er in Limburg maar ooit één geleefd heeft, één die geleefd heeft met zijn hart en die zijn hart vol heeft gevoeld van eigen en anderer miseries; die zelf een eindelooze liefde voor al wat leeft en roert in zich omdroeg, zoo dat hij niet begrepen kon worden… Een dichter. (…) Lambert Swerts" (2) / "Op Maandag 31 Oogst 1936, om 9 uur, heeft in de St. Quintinuskerk te Hasselt, de plechtige lijkdienst plaats voor de zielerust van den zoo pas overleden Hasseltschen dichter Jef Leynen. De leden van de Vereeniging van Limburgsche Schrijvers, de leden van het Alfons Jeurissen-Comité (waarvan de aflijvige Voorzitter was), de vrienden en vereerders van dezen schoonen dichter, zullen er stellig aan houden bij dezen dienst aanwezig te zijn. Zij worden tevens uitdrukkelijk verzocht zich aan te sluiten bij de leden van de Vereeniging van Limburgsche Schrijvers, die na afloop van den dienst zich gezamenlijk naar het kerkhof zullen begeven, waar een krans zal worden neergelegd en waar de Voorzitter van bedoelde Vereeniging een laatste woord van afscheid zal zeggen. Een lijkdienst voor hun afgestorven medelid zal later aangekondigd worden." (3)

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (2) Het Belang van Limburg, 28-08-1936, p. 1.; (3) Het Belang van Limburg, 30-08-1936, p. 3.

Fiche

Naam: 
Jef Leynen
Alias: 
Joseph Eduardus Leynen
Geboorteplaats: 
Hasselt
Geboortedatum: 
21.05.1880
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
27.08.1936
Lidmaatschap: 
Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Hasselt
Beroep: 
dichter, redactiesecretaris

Referenties

Bibliografisch repertorium van de Limburgse auteurs (s.d.)
Titel: 

Bibliografisch repertorium van de Limburgse auteurs (s.d.)

Ondertitel: 
Pro manuscriptis (12 dln)
Bio-Bibliographische Lijst van Limburgsche Schrijvers / Jef Leynen (1938)
Titel: 

Bio-Bibliographische Lijst van Limburgsche Schrijvers / Jef Leynen (1938)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
20/01/1938
Pagina('s): 
5
Dichter Jef Leynen overleden (1936)
Titel: 

Dichter Jef Leynen overleden (1936)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
28/08/1936
Pagina('s): 
1
Letteren & Woord (2013)
Titel: 

Letteren & Woord (2013)

Ondertitel: 
Een onderzoek naar het literair erfgoed van Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
In Memoriam Jef Leynen 1880-1936 (1937)
Titel: 

In Memoriam Jef Leynen 1880-1936 (1937)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1937
In memoriam Jef Leynen (1936)
Titel: 

In memoriam Jef Leynen (1936)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
30/09/1936
Pagina('s): 
4
Lijkdienst voor Zaliger den Dichter Jef Leynen (1936)
Titel: 

Lijkdienst voor Zaliger den Dichter Jef Leynen (1936)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
30/08/1936
Pagina('s): 
3
Schilderen als belijdenis van een temperament... / gaston j. wallaert (1967)
Titel: 

Schilderen als belijdenis van een temperament... / gaston j. wallaert (1967)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
21/11/1967
Pagina('s): 
10

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...