You are here

Description

* 1946: "Gouden jubeleum — Op 8 Mei e.k. viert onze stadsgenoot Dr Jadoul den 50en verjaardag van zijn huwelijk alsmede zijn gouden ambtsjubileum. Te dier gelegenheid zal gansch de Lombaardstraat in feest zijn. Een plechtige dankmis zal te dier gelegenheid opgedragen worden." (4)

* 1955: "Dr. V. Jadoul voorheen Lombardstraat 17, Vanaf 14-2-1955: 32, Kon. Astridlaan, Hasselt." (3)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 12-02-2011; (3) Het Belang van Limburg, 13-02-1955, p. 4.; (4) Het Belang van Limburg, 18-04-1946, p. 4.

Fiche

Adres: 
Lombaardstraat 17
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1210-E
Capakey: 
71022H1210/00E000
Periode of stijl: 
1903
Architect: 
Gaston Geens (Tienen 1874-1936)
Opdrachtgever: 
Hubert Jadoul-Nossent (?)
Stijl: 
eclecticisme
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1903 (?): dokter Hubert Jadoul (+1954) X Maria Nossent (+1953)

- tot 1955: dokter Valentin Jadoul, zoon voorgaande (3)

Vorige functie(s): 

woonhuis / praktijkruimte

- praktijk dokter Hubert Jadoul

- tot 1955: dokter Valentin Jadoul (3)

Huidige functie: 

2010: Doxa vzw (centrum voor evangelisatie bisdom Hasselt)

Beschrijving buitengevel: 

1978 - Breedhuis in eclectische stijl. Dubbelhuis met een verspringend aantal traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien), in 1903 gebouwd n.o.v. architect G. Geens. Bakstenen gebouw met voorgevel op een gefrijnde arduinen plint met getoogde keldervensters; gesmeed ijzeren muurankers met grillige vormen; l. en r. m en uitgezwenkte gevelverhogingen, de l. bekroond met een neogotisch getint spietorentje; hardstenen banden; verlevendiging van het geveloppervlak door de uitspringende penanten op de bovenverdieping, en de hardstenen puilijst met accoladevormige boogfries. Vensters van verschillende vormen, met natuurstenen afwerking; twee rondboogvormige en een accoladevormige ontlastingsboog op de bovenverdieping, met gedifferentieerde versiering der boogvelden; rechthoekige erker, evenals de deur van fraai houtwerk voorzien. (2)

Algemeen: 

- burgerhuis

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 215 m2

Referenties

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...