You are here

Description

* 1946: "Gouden jubeleum — Op 8 Mei e.k. viert onze stadsgenoot Dr Jadoul den 50en verjaardag van zijn huwelijk alsmede zijn gouden ambtsjubileum. Te dier gelegenheid zal gansch de Lombaardstraat in feest zijn. Een plechtige dankmis zal te dier gelegenheid opgedragen worden." (4)

* 1955: "Dr. V. Jadoul voorheen Lombardstraat 17, Vanaf 14-2-1955: 32, Kon. Astridlaan, Hasselt." (3)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 12-02-2011; (3) Het Belang van Limburg, 13-02-1955, p. 4.; (4) Het Belang van Limburg, 18-04-1946, p. 4.

Fiche

Adres: 
Lombaardstraat 17
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1210-E
Capakey: 
71022H1210/00E000
Periode of stijl: 
1903
Architect: 
Gaston Geens (Tienen 1874-1936)
Opdrachtgever: 
Hubert Jadoul-Nossent (?)
Stijl: 
eclecticisme
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1903 (?): dokter Hubert Jadoul (+1954) X Maria Nossent (+1953)

- tot 1955: dokter Valentin Jadoul, zoon voorgaande (3)

Vorige functie(s): 

woonhuis / praktijkruimte

- praktijk dokter Hubert Jadoul

- tot 1955: dokter Valentin Jadoul (3)

Huidige functie: 

2010: Doxa vzw (centrum voor evangelisatie bisdom Hasselt)

Beschrijving buitengevel: 

1978 - Breedhuis in eclectische stijl. Dubbelhuis met een verspringend aantal traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien), in 1903 gebouwd n.o.v. architect G. Geens. Bakstenen gebouw met voorgevel op een gefrijnde arduinen plint met getoogde keldervensters; gesmeed ijzeren muurankers met grillige vormen; l. en r. m en uitgezwenkte gevelverhogingen, de l. bekroond met een neogotisch getint spietorentje; hardstenen banden; verlevendiging van het geveloppervlak door de uitspringende penanten op de bovenverdieping, en de hardstenen puilijst met accoladevormige boogfries. Vensters van verschillende vormen, met natuurstenen afwerking; twee rondboogvormige en een accoladevormige ontlastingsboog op de bovenverdieping, met gedifferentieerde versiering der boogvelden; rechthoekige erker, evenals de deur van fraai houtwerk voorzien. (2)

Algemeen: 

- burgerhuis

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 215 m2

Referenties

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...