Lombaardstraat - uit: Inventaris van het cultuurbezit in België (1981)

Description

pp. 320-321

1322: Lombardestraete; geheten naar een "lombaert" (pandhuis), die er tijdens XIII-XIV bestond, of naar de familie Lombaerden.

Rechtlijnige straat van O. naar W. de Demerstraat met de Dr. Willemsstraat verbindend. In de N.O.-hoek, de Groenplaats met het stadhuis, oorspronkelijk de tuin rondom het herenhuis van baron de Heusch, dat vanaf XVIII B stadhuis werd (cf. supra); in 1780 werd de tuinmuur verwijderd, en in 1880 de twee hoekhuizen bij de overgang naar de Lombaerdstraat; achter het stadhuis werd het pleintje tijdens XIX met een dozijn linden beplant, en ingericht als veemarkt (in gebruik tot in de vijftiger jaren). Thans is de O.-wand van de Groenplaats verstoord door de grootschalige architectuur van het nieuw Administratief Centrum, in 1967 gebouwd. Ook de W.-wand met het grootschalig schoolcomplex contrasteert met het intieme karakter van het stadhuisplein.

Tussen de Groenplaats en de Schrijnwerkersstraat, lag aan de N.-kant het z.g. huis "In't Claverblad", gedateerd 1665, een belangrijk voorbeeld van Maaslandse gevelarchitectuur, in de zestiger jaren gesloopt voor de uitbreiding van het schoolcomplex der zusters ursulinen; de afbraakmaterialen werden door het stadsbestuur opgeslagen om elders in de stad wederopgebouwd te worden. Voorbij de Schrijnwerkersstraat wordt de volledige N.-wand ingenomen door de gouvernementsgebouwen.

Ook de Z.-kant werd deze eeuw sterk gewijzigd: zo verdween tgov. het stadhuis ca. 1920 het z.g. "Hooghuis", een merkwardige houtconstructie, kwalitatief te vergelijken met de apotheek ''Het Sweert" (Grote Markt nr. 3). Verder naar de Zwanesteeg toe ligt nog een monumentaal classicistisch hotel uit XVIII B; bij de verbreding der Zwanesteeg na de tweede wereldoorlog, verdwenen belangrijke panden uit XVII en XVIII. In de W.-helft vnl. woonhuizen van drie bouwlagen uit XIX B en XX.

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...