You are here

Lombardenhuys (Kapelstraat 51)

Description

Aan de Kapelstraat 51 (vroeger nr. 59) ligt het Lombardenhuys waarvan de classicistische gevel in Maaslandse stijl dateert van het midden van de 18de eeuw.

Het huis dankt haar naam aan de gebroeders Lombarden die het in de 14de eeuw bewoonden. Wellicht waren dit Italiaanse bankiers die hier verbleven en krediet verstrekten. Dat gebruik werd toen door de kerk als godslasterlijk omschreven en daarom durfden alleen joden en buitenlanders als geldschieter optreden. Ook na het verdwijnen van de Lombarden bleef het huis mooi bewaard.

In 1758 werd het verkocht aan advocaat Hendrik Balthazar de Borman. Die verbouwde wellicht het huis en liet de fraaie voorgevel optrekken. Toen hij bezit nam van de woonst, ontdekte hij pas dat over de koer een niet zo welriekende sauw liep als afvoer van het toilet van het aanpalende huis. Als goed advocaat spande de Borman al dadelijk een proces in tegen zijn nieuwe buren.

Het Lombardenhuys fungeert sindsdien altijd als privéwoning. Einde 2011 kwam daar verandering in: het pand werd ingericht als woon- en handelshuis.

* 1920: "De Limburgsche Eigenaarsbond, bureel, Kapelstraat, 59 (nvdr: nu 51), Hasselt, vraagt voor het arrondissement Tongeren, opziener, op de hoogte van brand- en ongevallenverzekeringen." (6)

* 1925: "De Eigenaarsbond / De alom gekende Verzekeringsmaatschappij, waarvan de bureelen voorloopig gevestigd zijn in de Kapelstraat, 59, Hasselt, heeft besloten, ten einde aan de vereischte harer vlugge uitbreiding te kunnen voldoen,van af 15 Mei aanstaande dezelfde over te brengen in het groote en welgelegen huis der Groote Markt, Nr 2. Voorzeker zal deze verandering van aard zijn om nog meer de aandacht van 't publiek op deze jonge Maatschappij te trekken, die thans reeds de gunst en 't vertrouwen van eenieder heeft verworven." (8)

* 1929: "Dter R. Missotten, Oogarts / Assistent aan de Universiteit van Luik / Kapelstraat, 59, Hasselt / Telefoon 435 / Ontvangt voortaan van 9 tot 11 u. behalve Woensdag / En van 2 tot 5 uur, behalve Zaterdag" (4)

* 1935: "Men vraagt bekwame en deftige Meid op de hoogte van burgerskeuken. Goed loon. Geen wasch. — Dr. Misotten, Kapelstraat nr. 59, Hasselt." (5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 26-04-2010; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 22-02-2012; (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 27-10-1929, p. 5.; (5) Het Belang van Limburg, 31-12-1935, p. 7.; (6) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 15-08-1920, p. 1.; (7) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 17-08-1924, p. 5.; (8) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 03-05-1925, p. 1.; (9) Het Belang van Limburg, 28-08-1938, p. 8; (10) et Belang van Limburg, 14-04-1940, p. 5.

Fiche

Adres: 
Lombardenhuys
Kapelstraat 51
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1050-A
Capakey: 
71022H1050/00A000
Naam van het gebouw vroeger: 
Lombardenhuys
Naam van het gebouw nu: 
Lombardenhuys
Periode of stijl: 
14de-15de eeuw // 2de helft 18de eeuw
Opdrachtgever: 
Hendrik Balthazar de Borman-Stellingwerff (1744-1803)
Stijl: 
classicisme, Maaslandse stijl
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 14de-15de eeuw: gebroeders Lombarden

- 16de eeuw: Jan Gelibeeckx

- (?): Gerard Cannaerts

- 1705: Peter Cleuren-Daumps

- 1720: Gaspar Cox

- 1737: weduwe Jan Lambrechts-Gilkens

- 1758: Willem de Stappers, heer van Hespen en Brustem - verhuurt aan advocaat en oud-burgemeester Willem Borghs en verkoopt datzelfde jaar aan advocaat Hendrik Balthazar de Borman-Stellingwerff

- 19de eeuw: familie Ridderbeecks

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- tot 1916(+): Maria Ridderbeecks

- 1916: Clementina Houben (Hasselt 1866-1947) - verhuurt aan

- 1916: architect Joseph Deré (Borgloon 1889-Hasselt (?) 1968) X Stevoort 1914 Elvira Witters (Borlo 1888-Hasselt 1918) [beiden begraven Oud Kerkhof, sectie G, grafkelder 152]

- 1929: oogarts Robert Missotten (Veulen 1900-Hasselt 1987) X Angèle Wygaerts (Turnhout 1905-Hasselt 1995)

- (1938): familie optieker Gerard Impe X Esther De Wan

- (?): familie dokter Pierre van der Eecken (Gent 1915-Hasselt 1988) X2 Francine Tydgadt (Zelzate 1924-Hasselt 2005)

Vorige functie(s): 

woonhuis

- 1916: architect Joseph Deré-Witters / Maatschappelijke zetel en bureel: Limburgse Eigenaarsbond (6, 7) - verhuist naar Grote Markt 2 (8)

- 1929: oogarts Robert Missotten (4) - voorheen Luikersteenweg 4; verhuist naar Kapelstraat 40

- (1938): meester-gezichtkundige (optieker) Gerard Impe (9, 10) - voorheen Kapelstraat 45; verhuist naar Diesterstraat 17

appartement / handelsgelijkvloers

- 2011: boetiek Hackett London

Huidige functie: 

appartement / handelsgelijkvloers

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. "Lombardenhuys" (XV) naar de familie Lombarden. Fraai burgerhuis in classicistische stijl. Breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (leien), met huidig uitzicht uit XVIII B, doch kern uit XVII (dakhelling, muurankers). Bakstenen gebouw met een lijstgevel op een hardstenen plint; muurankers met kram en krul. Getoogde vensters in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met licht uitspringende sluitsteen en smalle druiplijst. Gelijkaardige deur. Houten kroonlijst op modillons (XIX B). (2)

Beschrijving tuin: 

binnentuin

Verbouwingen: 

- 2010: restauratie en uitbreiding van het 'Lombardenhuys' tot winkelruimte met appartement, in opdracht van Tans Willy nv Sint-Lambrechts-Woluwe, naar ontwerp van Lens°Ass Architects Hasselt

Algemeen: 

- burgerhuis

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 220 m2

- oud huisnummer (tot ca. 1947-1948): 59

Beschermd: 
Datum van erkenning: 13.10.1980
Datum van publicatie: 29.10.1980

Referenties

De classicistische gevel in Maaslandse stijl van dit zeer fraai en mooi bewaarde huis dateert van het...
pp. 155-156 In dit pand woonden in de 15de eeuw de gebroeders Lombarden: 1451, huys tegen de Augustynen...
52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Robert Missotten (1987)

PDF icon Download (68.33 KB)

echtg. van Angèle Wygaerts (Turnhout 1905-Hasselt 1995)

Overlijdensbericht Pierre van der Eecken (1988)

PDF icon Download (51.02 KB)

wdn van Thérèse Peeters, echtg van Francine Tydgadt (Zelzate 1924-Hasselt 2005)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...