Maes Arnold - uit: Hasseltse Portretten (1997)

Description

p. 70

Arnold MAES
(1854-1878)

Arnold Maes werd in Hasselt geboren op 24 maart 1854. Reeds tijdens zijn middelbare studies aan het Koninklijk Atheneum van zijn geboortestad voelde hij zich aangetrokken tot de exacte wetenschappen. In 1877 verliet hij de Leuvense Alma Mater met het diploma van doctor in de natuurwetenschappen.

In 1876 had koning Leopold II de 'Association Internationale Africaine' opgericht met de bedoeling de ontdekkingstochten in Midden-Afrika volgens plan te organiseren, de slavenhandel uit te roeien en er centra voor de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek op te richten. Op 13 juli 1877 bood de jonge universitair zich aan om deel uit te maken van de eerste expeditie naar Afrika. De deelnemers van de zending sloten een contract voor een periode van vijf jaar. Onvoorwaardelijk moesten zij gevolg geven aan de opdrachten die hun werden opgelegd door de leider van het team, kapitein Crespel. De blanke expeditieleden onderschreven een protocol waarbij ze zich akkoord verklaarden geen enkele vergoeding te ontvangen, gezien het wetenschappelijk onderzoek de enige beweegreden was van hun zending. Maes vestigde zich meteen in Brussel om er zich te verdiepen in voorbereidende literatuur over de plaatselijke dier- en plantkunde en het aanleggen van natuurkundige verzamelingen. Hem werd de taak opgedragen de etnologie te bestuderen van de streken die de expeditie aandeed.

Op 15 oktober 1877 scheepte het gezelschap in Oostende in, richting Dover. Vanuit Southampton begon de eigenlijke overtocht op het stoomschip de 'Danube'. De opdracht van de zending was vanuit Zanzibar met behulp van inlandse dragers het Tanganikameer te bereiken en daar een centrale post op te richten. Vanuit Port Elisabeth werd de reis verdergezet met een andere stoomboot. Op 12 december 1877 zette de expeditie voet aan wal in Zanzibar. Zij hadden er de gelegenheid Stanley te ontmoeten, die op het punt stond Zanzibar te verlaten, en er waardevolle raadgevingen van hem te ontvangen. Reeds tijdens de bootreis en ook nu hij voet aan wal had gezet noteerde dr. Maes nauwgezet in zijn dagboek en in zijn brieven allerhande waarnemingen die hij voor zijn onderzoek noodzakelijk achtte.

De expeditie werd evenwel door het noodlot getroffen. Onvoldoende voorbereid om aan het uitputtend tropisch klimaat het hoofd te bieden, zou de zending haar doel niet bereiken. Op zondag 13 januari 1878 maakte Arnold Maes kort na de middag een wandeling. Omstreeks 15u. kwam hij terug, vermoeid door de hitte. Dadelijk legde hij zich te rusten. Om 20u. stelde de reisleider vast dat hij koorts had, het gevolg van een zonnesteek. De volgende morgen om 6u.30 was Maes overleden. Zijn lichaam werd bijgezet op het kerkhof van de Franse katholieke missie.

Ter herinnering aan deze stoutmoedige stadsgenoot die zijn jeugdig leven veil had voor de wetenschap en het beschavingswerk in Midden-Afrika werd zijn naam verbonden aan een straat in zijn geboortestad. (G.C.)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...