Maes Arnold - uit: Koninklijk Atheneum Hasselt Gedenkboek (1950)

Description

pp. 211-212

Arnold MAES
1854-1878

Arnold MAES werd op 24 maart 1854 te Hasselt geboren.
Hij voltrok er zijn middelbare studies aan de Grieks-Latijnse afdeling van het Atheneum, waar hij, in 1873, zijn studies beëindigde met een 1e prijs in de Algemene Wedstrijden der Koninklijke Athenea van België.
Maes voelde zich aangetrokken tot de studie der natuurwetenschappen, hij gaat naar de universiteit te Leuven en behaalde er in 1877 het diploma van Doctor in de Natuurwetenschappen (Botaniek).
In 1876 stichtte Koning Leopold II te Brussel de "Association Internationale Africaine (A.I.A.)". Het doel van de vereniging was de ontdekkingstochten in Midden-Afrika volgens een algemeen plan in te richten, er de slavenhandel uit te roeien en er wetenschappelijke- en beschavingscentra te stichten.
Het menslievend doel van deze vereniging bezorgde haar in België de meeste genegenheid en, op minder dan één jaar, verzamelde de Belgische afdeling van de A.I.A. meer dan fr. 500.000 om de onkosten van een eerste expeditie naar Midden-Afrika te dekken.
Op 23-jarige leeftijd Doctor in de Natuurwetenschappen, lid van de Koninklijke Maatschappij voor Botaniek, lid van de Belgische Maatschappij voor Geografie, was aan A. Maes een schitterende wetenschappelijke toekomst verzekerd, doch de oproep van Leopold II vond weerklank in zijn diep christelijke gevoelens en, spontaan, bood hij zich aan om deel uit te maken van de eerste Afrikaanse zending.
Midden-Afrika was toen slechts langs de Oostkust bereikbaar met als uitgangspunt en organisatiebasis het eiland Zanzibar. Uitgaande van hetzelfde eiland was Stanley in zijn historische tocht van 33 maanden de Congostroom afgevaren en op 9 Oogst 1877 in Boma aangekomen.
Leopold II had het bevel van de eerste Belgische expeditie aan de Staf-Kapitein Crespel toevertrouwd.
Deze vertrok op 15 October 1877 met Luitenant Cambier, Dr. Maes en de Oostenrijkse ontdekkingsreiziger Marno.
De opdracht dez zending was van uit ZANZIBAR, met behulp van inlandse dragers, het Tanganyka meer te bereiken, en er in de nabijheid van dit meer een eerste beschavingspost te stichten.
Onvoldoende voorbereid om aan het uitputtend tropisch klimaat het hoofd te bieden, zou het de zending niet gegund zijn haar doel te bereiken: Kapitein Crespel bezweek kort na zijn aankomst op Zanzibar.
Dr. Maes overleed op 14 januari 1878 ten gevolge van een zonnesteek en de Oostenrijker Marno, ziek geworden, moest van verdere deelname aan de tocht afzien; Cambier alléén bleef over om de zending voort te zetten.
Dit deed hij met nieuwe hulp; hij zou in 1879 het Tanganyka meer bereiken en te Karina, op de Oostkust van dit meer, de eerste post van A.I.A. stichten.
Het offer van Kapitein Crespel en van de vierentwintigjarige Dr. Maes was de sublieme inzet van België's beschavingswerk in Afrika.

Dr. B. Van de Poel, Ere-Studieprefect

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...