Malpertuus - uit: Malpertuus-wijk: tien jaar kerk en ontmoetingscentrum (1986)

Description

"Op de foto zien we hoe pater Leuridan van schepen René Blokken onder het goedkeurend oog van voorzitter Paul Magdeleyns, een herinnering krijgt aangeboden." (uit: "Malpertuus"-wijk: tien jaar kerk en ontmoetingscentrum, 1986)In aanwezigheid van groot-vicaris Dupas, deken Forier, erepastoor Renquet, pastoor Hermans, pater Leuridan, burgemeester P. Meyers, schepen R. Blokken, gemeenteraadsleden G. Claessen en J.P. Claes, het V.Z.W.-comité, buurtbewoners en vele sympathisanten, werd in de Hasseltse wijk «Malpertuus» - die gelegen is «achter het kanaal» in de Godsheide-parochie - het tienjarig bestaan gevierd van de inhuldiging van een kerk en de latere oprichting van een ontmoetingscentrum, waarover niet alleen de plaatselijke mensen maar ook gans de stad Hasselt terecht fier mogen op zijn. De viering werd ingezet met een eucharistieviering die werd opgedragen door groot-vicaris Dupas, bijgestaan door ere-pastoor Renquet en pater Leuridan en opgeluisterd door het Margoda-koor van Godsheide. Hierna volgde in het ontmoetingscentrum een academische zitting die werd ingeleid door de voorzitter van het wijkcomité, Paul Magdeleyns.

Deze verwelkomde op zijn gekende, gemoedelijke maar standingvolle manier de aanwezigen en bracht een algemene dank en hulde aan al diegenen die naast en met hem in de loop van de afgelopen tien jaar ongelooflijk hard hebben gewerkt om van niets, iets prachtigs te maken. Zijn dank ging ook naar de geestelijke overheid, de stad Hasselt en niet in het minst naar de sponsors die het mogelijk maakten, door hun steun, de pioniers van het eerste uur toe te laten om het wijkkerkje en de latere initiatieven uit de grond te stampen. Hierna was het burgemeester Paul Meyers die een enige, hem eigen, toespraak hield, en zich met een anekdote aan ere-pastoor Renquet richtte: «Wel mijnheer pastoor, ge weet het nog als ge problemen hebt met uw wijk, ga dan eens naar Lourdes en als ge terugkomt hebben de mensen van Malpertuus een kerk gebouwd...» Vervolgens nam schepen René Blokken het woord en gaf een resumé van de totstandkoming van de wijk Malpertuus en haar werking over tien jaar gezien. Het was voor schepen Blokken een genoegen om een herinneringsgeschenk te overhandigen aan de personen die tien jaar lang onverdroten werkten in de kapel alsook voor het ontmoetingscentrum en de sporthal de verantwoordelijkheid namen: groot-vicaris Dupas. ere-pastoor Renquet, pater Leuridan, mevrouw Wijnants-Missotten, mevrouw Vandemaele-Neven en de heren Paul Magdeleyns, Valere Vandemaele, Ernest Vandeweerdt, Pierre Houben, Jozef Paps en Gustaaf Eerlings. Na een stijlvolle receptie dankte voorzitter Magdeleyns al degenen die deze mooie viering op het getouw hadden gezet en nodigde vervolgens iedereen uit voor een gezellige ontspanningsavond die duurde tot in de late uurtjes waarbij nog tientallen herinneringen werden bovengehaald en waar weer nieuwe plannen werden gesmeed voor de toekomst.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...