You are here

Description

Deze doorsteek naar de Heilig Hartwijk werd in 1903 aangelegd. 

Jan Mantels alias Joannes Mantelius (Hasselt 1599-1676) is de eerste Hasseltse geschiedschrijver. Dankzij zijn Hasseletum (1661) kennen we alles van de opkomst en voorrechten van de stad, enkele opmerkelijke Hasselaren en een beschrijving van de parochies en kloosters. Mantelius vertaalde dit werk tussen 1663 en 1670 in het Nederlands om zijn stadsgenoten de geschiedenis van hun stad te laten kennen. Pas in 1942 werd dit werk in boekvorm uitgegeven door Constant Vanderstraeten onder de titel Kroniek van Hasselt. Mantelius was een augustijn en vertoefde ook in de kloosters van Luik, Brussel, Antwerpen en Ieper. Aan de universiteit van Douai behaalde hij het diploma godgeleerdheid. Na een afwezigheid van meer dan 28 jaar keerde hij in 1655 naar Hasselt terug waar hij rector werd van de augustijnen. Hij schreef een 15-tal werken over godgeleerdheid in het Latijn maar geniet vooral bekendheid als historicus.

Fiche

Plaats: 
Manteliusstraat
Hasselt
Belgium
Datering: 
17.04.1903
Bemerkingen: 
Heilig Hart

Referenties

De groene boulevard (2004)
Titel: 

De groene boulevard (2004)

Ondertitel: 
een promenade langs 700 jaar Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Onze straatnamen / Manteliusstraat (1958)
Titel: 

Onze straatnamen / Manteliusstraat (1958)

Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
8 (lentenummer)
Pagina's: 
z.p.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...