You are here

Description

In de Melbeekstraat te Rapertingen staat op het nummer 79 een van de best bewaarde vakwerkboerderijen met aaneensluitende losse bebouwing van de streek. De kern dateert waarschijnlijk uit de 18de eeuw. 

De boerderij is nog grotendeels in vakwerktechniek bewaard gebleven. Zoals gebruikelijk staan woonhuis en stallen haaks ten aanzien van de straat georiënteerd. De toegang bevindt zich dit keer aan de rechtse zijkant van het complex. Je komt op een erf waarvan de mestkuil nog bewaard is, maar niet meer voor het verzamelen van mest gebruikt wordt. De dwarsschuur in vakwerk is een mooi voorbeeld van het type. Ook daarin was aanvankelijk een stal ingebouwd. De varkenstallen sluiten sinds het einde van 19de eeuw het erf aan de straatkant af.

De oude 18de-eeuwse boerderij moet er zo uit gezien hebben op het einde van de 19de eeuw, nadat de boer er enkele varkens begon op na te houden. Sindsdien is de boerderij weinig veranderd. 

Uit: Landelijk vakwerk in Hasselt (2006), pp. 16-17.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris van het cultuurbezit in België (1981), p. 396.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Kadastraal nummer: 
8-D-1127-A
Capakey: 
71328D1127/00A000
Periode of stijl: 
19de eeuw
Stijl: 
vakwerkbouw
Vorige functie(s): 

hoeve

Huidige functie: 

woonhuis

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Grote, semi-gesloten hoeve uit XIX, gelegen aan de straat, doch door een haag ervan afgesloten; moestuin achter het woonhuis. Gebouwen in stijlen regelwerk met witgekalkte lemen en bakstenen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig. erf. Ten Z.O., woonhuis van zes traveeën in overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een verhoogde bakstenen stoel. Twee beluikte vensters en een deur in de voorgevel. De achtergevel telt zes gepikte ankerbalken, en heeft kleinere vensters. Aanbouw onder lessenaarsdak tegen de r.zijgevel. Versteende l.zijgevel. Ten N.W., stal (koestal en paardestal) van zes traveeën; paardestal van twee traveeën met deur en hooizolderluik; koestal van vier traveeën met deur en klein venster; verhoogde, gepikte, bakstenen stoel, de achtergevel heeft bakstenen vullingen. Ten Z.W., dwarsschuur van drie traveeën; bakstenen stoel en gepikte plint; een deur en een tot de dakrand reikende poort. L., een garage onder lessenaarsdak; r., karrehuis onder lessenaarsdak. Tegen de achtergevel, aangebouwde koestal van zeven traveeën onder lessenaarsdak; stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen op een gecementeerde plint. Bakstenen bakhuis ten N.W., buiten het erf. (2)

Algemeen: 

- open bebouwing

- perceelgrootte: 990 m2

- beschermde onmiddellijke omgeving (Besluit 14-12-2010 - Staatsblad 14-01-2011 - Kadastrale nummers: 8-D-1126-A / 8-D-1128-C)

Beschermd: 
Datum van erkenning: 14.12.2010
Datum van publicatie: 14.01.2011

Referenties

Geraadpleegd op 20-12-2010 Auteur: Jozef Ghyselinck Beschrijving De hoeve staat mogelijk reeds...
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Landelijk vakwerk in Hasselt (2006)
Titel: 

Landelijk vakwerk in Hasselt (2006)

Plaats van uitgave: 
Hasselt

Recent toegevoegd

Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar in Hasselt. Van...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...