Melchior Jules - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

Voorwoord

[...]
De minutieuze aantekeningen van de Hasseltse volkskundige Jan Juliaan Melchior (1848-1920), later herwerkt en aangevuld door Guido Caluwaerts, schetsen op een boeiende en fascinerende wijze de historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen in de oude binnenstad.

Vele van de door Jan Juliaan Melchior beschreven gebouwen zijn inmiddels verdwenen, straten en pleinen van uitzicht veranderd. Deze aantekeningen, foto's en schetsen zijn dan ook de enige getuigenissen van het verleden.

Voor vele Hasselaren zal het boek 'Hasselt intra muros' dan ook een hernieuwde en verrassende kennismaking met hun stad betekenen. [...]

Louis Roppe, Burgemeester

----------

Jan Juliaan Melchior (1848-1920) was als onderwijzer enige tijd verbonden aan de gemeentelijke wijkschool van Hasselt-Godsheide. Later werd hij kantonnaal inspecteur van het lager onderwijs. Vooral na zijn pensionering, enkele jaren vóór de Eerste Wereldoorlog, hield hij zich bezig met opzoekingen naar het verleden van de stad Hasselt. Vele uren sleet hij in het Hasseltse stadsarchief en nog veel meer avonden bij hem thuis, waar hij honderden registers naploos en ijverig alle gegevens noteerde over de historiek van de gebouwen, straten en pleinen in de Hasseltse binnenstad. Al deze gegevens verwerkte hij tot een zeer uitvoerige studie, die jammer genoeg onuitgegeven bleef.

Na decennia rondzwerven kwam het zeer kostbare manuscript, geschreven in zijn typisch miniscuul, maar zeer duidelijk handschrift, terecht op het Hasseltse Rijksarchief, waar het zeker de laatste twintig jaar vrij veelvuldig door geïnteresseerde vorsers werd gebruikt.

Wijlen rijksarchivaris dr. J. Grauwels speelde reeds met de gedachte om dit werk uit te geven en hij was dan ook zeer blij toen de heer Guido Caluwaerts, studieprefect van het Koninklijk Atheneum, zich bereid verklaarde om dit ontzaglijk werk op zich te nemen.

De heer Caluwaerts herschreef de qua stijl uiteraard wat verouderde tekst volledig, vulde hier en daar aan en zocht een massa illustratiemateriaal bijeen. [...]

Ik had het geluk het manuscript te kunnen doorbladeren en stond in bewondering voor het monnikenwerk dat zowel de heer Melchior als door de heer Caluwaerts gepresteerd werd.
[...]

Paul Meyers, Ere-Burgemeester

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...