Melchior Jules - uit: Nationaal Biografisch Woordenboek (1972)

Description

pp. 558-559

MELCHIOR, Jean Julien, pedagoog en geschiedkundige

Geboren te Dilsen op 22 juli 1848; overleden te Hasselt op 1 april 1920. Derde en jongste kind van de douanier Pierre Joseph (°1812 te Sart-en Fagne, prov. Namen) en van Maria Theresia van Troeij (°1812 te Egmond, Holland).

M. behaalde het onderwijzersdiploma te St.-Truiden op 31-8-1868, werd benoemd te Hasselt (Godsheide), en werd er weldra schoolhoofd. Van 1879 tot 1887 was hij kantonnaal schoolinspecteur voor het bisdom en tevens leraar aan het St.-Jozefscollege te Hasselt. Van 1887 tot 1892 was hij kantonnaal schoolinspecteur voor Maaseik, van 1892 tot 1898 voor het kanton Hasselt en tot aan zijn opruststelling in 1908 hoofdinspecteur voor de provincie Limburg.

M., allereerst en hoofdzakelijk een onderwijsmens, debuteerde als auteur met een paar werkjes over de drankbestrijding, een onderwerp destijds aan de orde van de dag. Als pedagoog gaf hij een reeks vaak verwerkte en herdrukte handboeken over spraak-, en stelleer voor het lager onderwijs uit, evenals werken in verband met rekenen, lezen, algemene metodiek en geschiedenis. De meeste van deze uitgaven schreef hij in samenwerking met zijn vriend en collega Domien Lenaerts (°St.-Pieters-Leeuw, 26.3.1866). Na zijn aftreden wijdde M. aandacht aan de regionale historiografie en vooral aan de Teuten, Kempense koop- en ambachtslui, die in het buitenland werkten en aan de Bokkerijders, brandstichters en baanstropers uit de tweede helft van de 18de eeuw in Limburg.

M. heeft veel gepubliceerd waarvan wij slechts het voornaamste vermelden. In de Davidsfondsreeks verscheen in 1896 "De geneverplaag of alcoolisme in België", en in hetzelfde jaar behaalde hij in een wedstrijd door de regering uitgeschreven, de prijs met zijn "Handboek over het alcoolisme voor lager - en middelbaar onderwijs". Samen met Lenaerts publiceerde hij o.m. "Het opstellen in de lagere school" (Hasselt, 1901, vier dln. voor de leerling, een dl. voor de onderwijzer); "Nieuw leesboek voor al de graden der Vlaamsche volksscholen" (Hasselt, 1902, eveneens vier dln. en een dl. voor de meester); "Het rekenen in al de graden der lagere school" (Hasselt, 1903-04, in vijf dln. en zeven stukjes); "Spraakleer voor al de graden der Vlaamsche volksscholen" (Hasselt, 1904, twee dln.); "Nieuwe methodiek voor de hedendaagsche lagere scholen in België" (Maaseik, 1904); "Nieuwe geschiedenis van België bewerkt voor het officieel programma der lagere scholen" (Hasselt, 1906). Verder vertaalde hij uit het Frans: PONCEAU, Handboek der onderwijzers voor het zedelijk en godsdienstig gedacht van het lager onderwijs (Doornik). M. schreef talloze bijdragen in pedagogische tijdschriften, o.a. in: 'De Onafhankelijke', 'De Opvoeding', 'De Morgenster', 'L'Etoile du Matin', waarvan enkele M. als hoofdredacteur jaren lang mochten behouden.

Van zijn geschiedkundig werk dient het volgende vermeld: "De inval der Hollanders of de Tiendaagsche veldtocht in 1831" (in: 'Limburgse bijdragen', dl. VIII (1910), 73-206), "De Bokkenrijders" ('Ibid.', XI (1913), 13-154), "De Bokkenrijders in Belgisch Limburg" ('Ibid.', XII (1914), 13-207), "De Teuten" ('Ibid.', XIII (1915), 57-129) en "Jan Mantelius" ('Ibid.', XVI (1919), 76-86 en in: 'Limburg', jg. I (1919), 19-55), die alle van blijvende betekenis zijn. Onuitgegeven bleef zijn werk in drie delen over "Straten, pleinen, gebouwen en huizen van Hasselt".

Een foto van M. is afgedrukt in "Huldebetoning, J. Melchior" (1909).

A. REMANS

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...