You are here

Description

Vroeger heette deze straat alde neu straet.

Pas in 1566 kwam de naam Meldaertstraet voor het eerst voor, zeer waarschijnlijk afkomstig van de familienaam Meldaerts.

In 1533 sprak men nog van syn huys in die Persoenstraet, uytkoemende van achter tot op die Aldenausstraet. In 1566 van de alde nuewe straet oft Meldertstraet.

Huisnummers

2 3-5 4 6 10 14 17 24-26 25 28-32 34
36 38 40-42 44 46-48 54 56 58 60 64  

 

* 1948: "(...) De Meldertstraat zou moeten "Meldaertsstraat" heten, ter herinnering aan de Pastoor van Hasselt, E.H. Claes Meldaerts, die de parochie bestuurde gedurende de tweede helft der XVle eeuw, tijdperk van de onlusten hier ter stede verwekt door de aanhangers der Hervorming en door de beeldstormers. Haar vroegere naam was, zoals wij het reeds vroeger schreven, "Alde Nieuwstraat", in tegenstelling met de Aldestraat. Wij mogen dus aannemen dat zij een der oudste straten onzer stad is. Volgens een kronijk van de 19e eeuw werd zij bewoond door kleine landbouwers, wevers en wolspinners. Vóór of naast de deur van menig huis lag nog een mesthoop en verscheidene woningen waren nog met stroo gedekt. Eindelijk op de hoek bevond zich in 1810 een olieslagmolen, wier stenen nog op de stoep naast de ingangpoort van het Begijnhof liggen." (1)

(1) Hasselt in het Verleden / Witte Nonnen- Bonnefantenstraat, Paardsdemer, Raam- Badderij- en Meldaertsstraat (1948)

Fiche

Plaats: 
Meldertstraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
alde neu straet, Meldaertstraat
Bemerkingen: 
Sint-Quintinus

Referenties

pp. 265-266 In een register van den cheysen der tafelen van den heyligen geest staat onder het jaar 1461...
De groene boulevard (2004)
Titel: 

De groene boulevard (2004)

Ondertitel: 
een promenade langs 700 jaar Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Hasselt bevrijd (1994)
Titel: 

Hasselt bevrijd (1994)

Ondertitel: 
Oorlog en bevrijding 1940-1945
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1994
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Hasselt in het Verleden / Witte Nonnen- Bonnefantenstraat, Paardsdemer, Raam- Badderij- en Meldaertsstraat (1948)
Titel: 

Hasselt in het Verleden / Witte Nonnen- Bonnefantenstraat, Paardsdemer, Raam- Badderij- en Meldaertsstraat (1948)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
28/07/1948
Pagina('s): 
4

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...