You are here

Michiels, Louis (1881-1918)

Description

Ludovicus Wilhelmus Michiels werd geboren in 1881 in Maastricht als jongste zoon van hovenier Johannes (Maastricht 1858-Hasselt 1914) [begraven Oud Kerkhof, sectie A, graf nr. 68] en van Maria Hubertina Detrie (Maastricht 1859-Hasselt 1939). Louis had nog een broer en drie zussen. Het gezin woonde in de Fonteinstraat. Louis liep school aan het Koninklijk Atheneum.

Tot 1909 was er nog geen algemene dienstplicht. Jongemannen moesten loten om te zien of ze al dan niet vrijgesteld waren van legerdienst. In 1901 trok Louis ‘het lot’. In 1906 trouwde hij in Hasselt met Elisabeth Ryckalts (Hasselt 1884-Wurfeld/Maaseik 1974). Hun huwelijksgeluk werd in 1908 gezegend met de geboorte van een zoon Jan (+Maaseik 1980). Het gezin woonde in de Maastrichterstraat nr. 86.

Op 29 juli 1914 begon België met de mobilisatie van zijn troepen. Twee dagen later werd de volledige mobilisatie afgekondigd. Louis was 1ste sergeant bij het 11de Linieregiment dat zijn standplaats had in Hasselt. Op 1 augustus 1914 vertrok het regiment naar Luik om deel te nemen aan de verdediging van de fortengordel. Louis werd krijgsgevangen genomen en afgevoerd naar Soltau (D). In 1918 werd de wereld ook nog eens getroffen door een vreselijke griep, de zogenaamde Spaanse griep. Hieraan bezweek Louis op 31 oktober 1918. Hij werd begraven in Lüneburg (D).

Sinds oktober 1926 ligt Louis begraven op het ereperk op het Oud Kerkhof aan de Kempische Steenweg.

Weetjes: 

* Begraven Lüneburg (D); herbegraven Hasselt, stedelijke begraafplaats, 10-1926 = Ereperk 1914-1918 Oud Kerkhof (grafsteen) + vermelding van naam (gedenkwand 150 gesneuvelden); vermelding van naam Oorlogsmonument Koninklijk Atheneum (Guffenslaan); vermelding van naam Gedenkplaat gesneuvelde onderofficieren Elfde Linieregiment (kerkhof Kruisveld)

* 1926: “Dankbetuiging / Wij ondergeteekenden hebben een zoeten plicht te vervullen. Aan al de Maatschappijen, ja zonder uitzondering, onzen oprechtsten dank uit te drukken voor den bijzonderen blijk van deelneming, voor den grooten troost, die ze ons bewezen hebben, door hunne tegenwoordigheid aan de begrafenis van onzen diepbetreurden Echtgenoot en Vader. / Mme Wwe Michiels-Ryckalts en Zoon / 86, Maastrichterstraat, 86, Hasselt” (6)

(1) Fotolijst SMU 1979.0581 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (2) Portretten SMU 1979.0232 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (3) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (4) Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992), EP/2 & EP/4.; (5) Militie: begrafenis der oorlogsslachtoffers 1921-1945, dossier 547.4 (Stadsarchief Hasselt); (6) Gazet van Genck en Omstreken, 24-10-1926, p. 5.

Fiche

Naam: 
Louis Michiels
Alias: 
Ludovicus Wilhelmus Michiels, Lodewijk Willem Michiels
Geboorteplaats: 
Maastricht (NL)
Geboortedatum: 
25.08.1881
Plaats van overlijden: 
Lüneburg (D)
Datum van overlijden: 
31.10.1918
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Beroep: 
1 sergeant mil 1901 – 11 Linie
Specifieke kenmerken: 

militair slachtoffer; krijgsgevangen; doodsoorzaak: ziekte (griep)

Referenties

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...