You are here

Minderbroedersstraat 34

Description

* 1954: "Vrijwillige Openbare Verkoping v. Handelshuis met magazijn en werkplaats, te Hasselt, Minderbroedersstraat, 34. Donderdag 15 Juli 1954 om half drie 's namiddags te Hasselt, in café «Het Hendrikshuis», bij M. Julien Daems, Minderbroedersstr., 58, zal Meester Henri van Soest, notaris ter standplaats Hasselt, ten meestbiedende en publiek verkopen / Een handelshuis met magazijn en werkplaats (…) gekadastreerd Sectie H, nummers 1288/g en 1288/h voor een grootte van 2 aren 19 ca. Aanpalende: ten Noorden: de Minderbroedersstraat; ten Oosten: M. Juvyns, Hasselt; ten Zuiden: M. Dusart, Hasselt; ten Westen: M. Vandebeek en Mevr. De Belder, Hasselt. / Beschrijving handelshuis: kelder onder winkel; gelijkvloers winkel, keuken, achterkeuken, koer, washuis, W.C.; eerste verdieping: 4 slaapkamers; tweede verdieping: 2 mansardekamers en 2 kleine zolders. / Achterbouw : gelijkvloers: groot magazijn, bergplaats; eerste verdieping: groot werkhuis; tweede verdieping: zolder. / Gevelbreedte aan de straat: ongeveer 8,5 m. Overdekte inrijpoort breedte ongeveer 2,5 m. Water, gas, electriciteit, drijfkracht. / Voor voorwaarden en alle inlichtingen zich wenden ter studie, Koningin Astridlaan, 55, Hasselt (tel. 221.98 - 2 lijnen)." (14)

* 1955: "Zaterdagnamiddag werden de nieuwe toonzalen van Electro-Limburg, gelegen in de Minderbroedersstraat te Hasselt, plechtig ingehuldigd. De heer Alfons Cuypers, directeur, verwelkomde de talrijke genodigden, o. m. de heer Roppe, gouverneur, de heer Dr Bollen, burgemeester van Hasselt, de heer Frans Theelen, voorzitter der Kamer voor Handel en Nijverheid, (…)." (4)

* 1959: "Minderbroedersstraat wordt stilaan een Electro-Limburgstraat (…) Steeds groter en ruimer / Intussen waren de kaders van het personeel (nvdr: van Electro-Limburg) reeds duchtig aangevuld tot 16 leden en werden de magazijnen van de Minderbroedersstraat 12-14 maart te klein. Op 15 juli 1954 kon de maatschappij de hand leggen op het goed van de h. Claes in de Minderbroedersstraat 34, waar zij op 12 maart 1955 haar nieuwe toonzalen met een totale oppervlakte van 180 vierkante meter inhuldigde. (…)" (6)

* 1970: "Vrijdag 17 april 1970 om half drie 's namiddags te Hasselt, op zijn kantoor, Thonissenlaan nr. 26, zal Meester Louis van Soest, notaris ter standplaats Hasselt, ten meestbiedende, Openbaar Verkopen / Stad Hasselt / Minderbroedersstraat, 34 / Handelshuis / Beschrijving: een kelder. Gelijkvloers: een winkel van 51 m2 met uitstalraam, een autoinrit van 3,40 m breedte, magazijnen en werkplaatsen: 1 a. 38 ca., goederenlift van gelijkvloers tot zolder. / Eerste verdieping: twee toonzalen van 5.65 x 3.50 m., een magazijn van 24,65 x 6,90 m. / Tweede verdieping: een zolder met stevige vloer dienstig als magazijn over het ganse gebouw met een oppervlakte van 2 a. 19 ca. / Gevelbreedte: 8,40 m. Diepte: 30,30 m. / Gekadastreerd sektie H. nr. 1288-K, groot 2 a. 19 ca. / Vrij op 1 augustus 1970. (…)" (15)

* 1971: "Demerstraat, 47... Nu ook Minderbroedersstraat, 34! / Alles voor een gezellige vloer van vast en mechanisch tot Oosters tapijt toe / De echtelingen Jean Martens-Olaerts van Hasselt vierden gisteren vrijdagavond een belangrijke derde etappe in de evolutie en uitbreiding van hun gekende handel in de brede gamma van de binnenhuisbekleding. Ze openden namelijk in aanwezigheid van het stedelijk magistraat, vrienden en sympatizanten een eerste uitzaaiing uit de moederonderneming aan de Demerstraat 47 (hoek Paardsdemerstraat) en heten vanaf heden hun kliënteel aan de Minderbroedersstraat 34 (tegenover de Paterskerk) te Hasselt welkom in een tweede zaak, die gespecialiseerd is in vloerbekleding onder al zijn vormen, Oosterse en mechanische tapijten. (…) Hier wordt het kliënteel thans een moderne winkel met twee etages en 480 vierkante meter verkoop- en exporuimte ter beschikking gesteld. (…)" (7)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 14-11-2013; (3) Hasselt intra muros (1989), p. 252.; (4) Het Belang van Limburg, 13-03-1955, p. 3.; (5) Het Belang van Limburg, 04-06-1955, p. 5.; (6) Het Belang van Limburg, 28-06-1959, p. 6.; (7) Het Belang van Limburg, 30-01-1971, p. 8.; (8) Het Belang van Limburg, 27-02-1971, p. 8.; (9) Het Belang van Limburg, 11-03-1978, p. 22.; (10) Het Belang van Limburg, 11-05-1983, p. 23.; (11) Het Belang van Limburg, 17-07-1993, p. 8.; (12) Het Belang van Limburg, 09-02-2002, p. 17.; (13) Het Belang van Limburg, 19-10-2002, p. 43.; (14) Het Belang van Limburg, 03-07-1954, p. 7.; (15) Het Belang van Limburg, 03-04-1970, p. 18.

Fiche

Adres: 
Minderbroedersstraat 34
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1288-K
Capakey: 
71022H1288/00K000
Periode of stijl: 
1954-1955 (4, 6)
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1954: Electro-Limburg (6)

- 1970: Jean Martens X Philomène Olaerts (7)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis / magazijn

- 12-03-1955 (opening): toonzalen Electro-Limburg (4, 5, 6)

- 29-01-1971 (opening): tapijten, parket J. Martens (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2010: Euroland - 1€ winkel

Beschrijving buitengevel: 

2010 - Bepleisterd gebouw van twee traveeën en tweebouwlagen onder (pseudo)mansardedak met twee dakvensters.

Verbouwingen: 

- 1970: verbouwing van bestaande winkel, naar ontwerp van architect Jos Berben (Hasselt)

Vorige bebouwing: 
Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 219 m2

- oude kadasternummers (1954): 1-H-1288-G & 1-H-1288-H

Referenties

Electro-Limburg huldigde modern Handelscomplex in Hasselt (1959)
Titel: 

Electro-Limburg huldigde modern Handelscomplex in Hasselt (1959)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
28/06/1959
Pagina('s): 
6
Electro-Limburg opent nieuwe toonzalen (1955)
Titel: 

Electro-Limburg opent nieuwe toonzalen (1955)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
13/03/1955
Pagina('s): 
3
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Speciaalzaak van Huis Martens zopas geopend te Hasselt (1971)
Titel: 

Speciaalzaak van Huis Martens zopas geopend te Hasselt (1971)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
30/01/1971
Pagina('s): 
8
Downloads

Overlijdensbericht Jean Martens (1994)

PDF icon Download (40.95 KB)

Recent toegevoegd

1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...